Twoja Gmina, Twój Urząd

Wyróżnienie dla bulwarów nadwarciańskich

Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Łódź po raz siedemnasty wybrało najlepsze przestrzenie publiczne w województwie łódzkim w 2021 r. Jury konkursu wyróżniło uniejowskie bulwary nadwarciańskie w kategorii: nowo wykreowana przestrzeń publiczna.

Konkurs odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera.

Jego celem  jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania naszego otoczenia – organizatorzy pokazująjak w regionie dba się o przestrzeń publiczną, wybierają najlepsze realizacje  projektów urbanistycznych i architektonicznych, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej województwa. Konkurs promuje instytucje i organizacje, które dbają o ład przestrzenny, a w efekcie sprawia, że mieszkańcy regionu zwracają coraz większą uwagę na estetykę i funkcje swojego otoczenia.

W etapie wojewódzkim konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do gminy Uniejów za realizację projektu Bulwarów nadwarciańskich.

obrazek

W uzasadnieniu czytamy: „Realizacja jest przykładem kompleksowego i wieloaspektowego podejścia projektowego, kreującego nowe przestrzenie publiczne. Nadwarciańskie bulwary stanowią łącznik miedzy historyczną strefa miejską, wraz z dziedzictwem kulturowym Uniejowa, a jego walorami przyrodniczymi. Jest to bogata oferta rekreacyjna, wypoczynkowa, edukacyjna, sportowa i kulturowa zarówno dla mieszkańców Uniejowa jak i turystów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wytworzenie relacji przestrzennych z rzeka Wartą oraz wykorzystanie jej walorów krajobrazowych w kształtowaniu wizerunku miasta. Imponująca jest również skala zmian, która istotnie wpływa na jakość przestrzeni publicznej w skali miasta i jest odpowiedzią na ciągle zwiększającą się liczbę użytkowników przestrzeni publicznych w Uniejowie”.

Inwestycja, o której mowa, zakończyła się w drugiej połowie 2021 r i obejmowała obszar położony w dolinie Warty z terenami przylegającymi bezpośrednio do linii brzegowej rzeki Warty, po stronie zachodniej na odcinku od ujścia lewobrzeżnego dopływu Warty – Strugi Spycimierskiej (Siekiernika) do obszaru leżącego na przedłużeniu ulicy 22 lipca, po stronie wschodniej – od terenu bezpośrednio przylegającego do mostu na Warcie (na południe od mostu i drogi nr 72, ulica Łęczycka, do obszaru leżącego na przedłużeniu ulicy 22 lipca).

Przedsięwzięcie jest wskrzeszeniem bulwarów z lat 60-tych, których centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą, nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze. Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia „Walentynka” o charakterze modernistycznym. Przestrzeń, która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku, aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Powstała inwestycja  stanowi niewykorzystany w tamtych latach potencjał miasta.

Wyróżnione przez łódzki oddział TUP zostały  nominowane do XVI edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2022 roku.

A.Ow.