Aktualności Mieszkam w Uniejowie

Inwestycja w Brzezinach zbliża się ku końcowi

W Brzezinach nadal trwa budowa nowej sieci wodociągowej i sanitarnej. Rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku inwestycja jest już w znaczącej części zrealizowana, w związku z czym można spodziewać się bliskiego zakończenia prac i związanych z nimi utrudnień na terenie miejscowości.

W pierwszym, zrealizowanym już etapie przedsięwzięcia wykonano podziemny rurociąg na linii Brzeziny – Uniejów, stanowiący połączenie z miejską oczyszczalnią ścieków. W chwili obecnej trwają roboty ziemne, prowadzone wzdłuż linii jezdni, już na terenie samej miejscowości. Na tym etapie prac, niezbędne jest zajęcie części pasa ruchu, dlatego apelujemy do mieszkańców oraz pozostałych użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wyznaczonego na zabudowanym odcinku drogi ograniczenia prędkości.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstanie 1,2 km kanalizacji tłocznej oraz 1,4 km kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto, w ramach prac, do istniejącej sieci wodociągowej zostało przyłączone jedno gospodarstwo. Efektem przedsięwzięcia będzie skanalizowanie w sumie 38 gospodarstw na terenie Brzezin, z których nieczystości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków, znajdującej się w północno – wschodniej części Uniejowa.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm “EVECO” EWA PERAJ (lider konsorcjum) oraz PPHU EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie (członek konsorcjum). Zawarta w czerwcu ubiegłego roku umowa, o wartości blisko 3,3 mln zł brutto, oprócz wykonania prac w zakresie skanalizowania Brzezin, obejmuje dodatkowo budowę sieci wodociągowej w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz budowę sieci sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ścieków bytowo – sanitarnych.

Inwestycja jest jednym z elementów realizowanego na szeroką skalę zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Zakres całego przedsięwzięcia, które w dużej mierze zostało już wykonane, uwzględnia realizację następujących prac:

  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko;
  • budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;
  • rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku;
  • modernizację oczyszczalni ścieków w Uniejowie.

Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(MB)