Szkoły i przedszkola

Stypendia Burmistrza

obrazek

Stypendia Burmistrza Uniejowa stanowią nie tylko wsparcie finansowe, lecz przed wszystkim są ogromnym wyróżnieniem. Przyznawane są zarówno za bardzo dobre wyniki w nauce jak i szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendia trafiają do reprezentantów gminy w zawodach, konkursach oraz olimpiadach. Doceniana jest także działalność w stowarzyszeniach i grupach historycznych.

Burmistrz decyduje o przyznawaniu stypendiów na podstawie indywidualnych wniosków, a także rekomendacji kierowanych do urzędu przez szkoły, nauczycieli czy trenerów. W sumie, każdego roku na ten cel gmina przeznacza blisko 100 tys. zł.

Z uwagi na pandemię i tryb nauki stacjonarnej przerywanej epizodami nauki zdalnej, a także zawieszenie cyklu imprez i działalności stowarzyszeń, Burmistrz tymczasowo zawiesił przyznawanie stypendiów. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku uda sie wznowić kolejną edycję tych prestiżowych nagród.