Mieszkam w Uniejowie

Adopcja zwierząt

obrazek

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z naszej gminy.

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi z terenu gminy Uniejów w 2023 roku sprawują:

Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Andżelika Barczak

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Psia Ostoja
ul. Szkolna 14, Pieczyska
98- 400 Wieruszów

Przed podpisaniem stosownej  umowy pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku, oględzin boksów i sektorów itd.

Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.

Szczegóły dotyczące adopcji czworonogów

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracownika schroniska dzwoniąc pod numer telefonu 603 394 731  lub w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pod numerem telefonu: 63 288 97 49.