Opieka i zdrowie

Ośrodek Pomocy Społecznej

obrazek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie pomaga potrzebującym mieszkańcowm prowadzoć żyćcie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielamy pomocy finansowej, zapewniamy wsparcie i opiekę.

Co nas wyróżnia

Wprowadzamy innowacyjne podejście do pracy socjalnej, propagujemy działania samopomocowe, wykorzystując zasoby środowiska lokalnego oraz stosuje politykę współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach równości i partnerstwa.

Liczba osób/rodzin objętych pomocą społeczną

 • Liczba rodzin: 178

Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi

 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 390 rodzin
 • świadczenia wychowawcze (500+) – 720 rodzin

Zrealizowane/realizowane projekty

 • Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, Podprogram 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 • Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Uniejów” na lata 2017-2022
 • Program „Wspierania Rodziny w Gminie Uniejów” na lata 2020-2022
 • Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Uniejów”

Pracownicy

 • Liczba pracowników socjalnych: 4
 • Aspirant pracy socjalnej: 4
 • Asystent rodziny: 1
 • Opiekunka świadcząca usługi dla osób zaburzeniami psychicznymi : 1
 • Opiekuna dla osób starszych: 1
 • Główna księgowa: 1

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Orzechowa 6
99-210 Uniejów
tel. 63 2888026
email: mgops@uniejow.plmgops.sr@uniejow.pl
www.mgopsuniejow.naszops.pl

Kierownik:  Jolanta Figurska