Opieka i zdrowie

Problemy alkoholowe i przeciwdziałanie narkomanii

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Realizuje zadania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielając pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Prowadzi działania promujące trzeźwość – imprezy sportowe, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych oraz działalność edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dofinansowuje imprezy, wyjazdy, realizuje programy informacyjno-edukacyjne w szkołach, organizuje spektakle teatralne na temat zagrożeń patologicznych oraz czas wolny dzieci i młodzieży – zajęcia rozrywkowe, kulturalne, sportowe oraz muzyczne. Komisja podejmuje również czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Kontakt

Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miasta Uniejów
ul. bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel. 63 288 9740
e-mail: Konrad.baczyk@uniejow.pl

Godziny pracy
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek – piątek: 8.00-16.00

Kampania „Otwórz się na pomoc – dopalacze”