Mieszkam w Uniejowie

Bezpieczeństwo

obrazek

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców i gości jest naszym priorytetem. Troszczymy się o nie m.in. poprzez systematyczne inwestowanie w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie zarówno policji, ratownictwa medycznego i straży pożarnej.

Policja

obrazek

Komisariat Policji w Uniejowie
ul. Kościelnicka 38
99-210 Uniejów
tel. 47 845 29 10
fax. 47 845 29 20
e-mail: komendant.uniejow@poddebice.ld.policja.gov.pl

Dyżury dla mieszkańców w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15.30-17.30.

W pozostałych dniach w sprawach bieżących należy kontaktować się z KPP Poddębice, tel. 47 845 22 11.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant Komisariatu Policji w Uniejowie we wtorki w godz. 15.00-17.00.

Dzielnicowi:

Teren miasta Uniejów
asp. sztab. Dariusz Nadolny
tel. 690 115 466
e-mail: dzielnicowy.uniejow2@poddebice.ld.policja.gov.pl

Teren gminy Uniejów
mł. asp. Dariusz Gumiński
tel. 690 115 477
e-mail: dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

Ochotnicza Straż Pożarna

obrazek

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG)

Powstał w 1991 r. i stanowi fundament ratowniczy kraju. Celem było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za ich dotychczasowe działania ratownicze.

Jednostki OSP należące do KSRG muszą spełniać szereg wymagań z zakresu właściwego wyposażenia sprzętowego, wyszkolenia druhów, odpowiedniego systemu łączności powiadamiania i alarmowania, jak również posiadać gotowość do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.

Jednostki OSP w gminie Uniejów

Infografika, mapa województwa łódzkiego z zaznaczonymi punktami jednostek OSP

Jednostki działające w ramach KSRG:

OSP Uniejów

87 członków, 13 członków wspierających, 6-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, działa Orkiestra Dęta ZHP OSP Uniejów
Prezes – Krzysztof Janiak

OSP Wilamów

84 członków, 4 członków wspierających
Prezes – Krzysztof Troczyński

OSP Spycimierz

50 członków, 5 członków wspierających, działa strażacka orkiestra dęta
Prezes – Stanisław Pełka

OSP Wielenin

32 członków, 3 członków wspierających, 16-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Prezes – Bogdan Marciniak

Jednostki działające poza KSRG:

OSP Ostrowsko

69 członków, 15 członków wspierających
Prezes – Marian Nita

OSP Rożniatów

33 członków, 17 członków wspierających
Prezes – Wiesław Pawłowski

OSP Felicjanów

36 członków, 7-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Prezes – Rafał Jagieła

OSP Kuczki

17 członków, 16-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Prezes – Damian Nita

OSP Góry

16 członków
Prezes – Daniel Florkowski

OSP Orzeszków

24 członków
Prezes – Łukasz Warych

OSP Czepów

18 członków, 25 członków wspierających
Prezes- Stanisław Pietrzak

OSP Człopy

10 członków
Prezes – Dariusz Łukasik

OSP Wola Przedmiejska

49 członków, 3 członków wspierających
Prezes – Andrzej Izydorczyk

OSP Zaborów

31 członków, 14 członków wspierających
Prezes – Sylwester Skonieczny

OSP Brzeziny

24 członków, 8-osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Prezes – Piotr Matusiak

Stacja pogotowia

obrazek

Na terenie powiatu poddębickiego pracują trzy zespoły medyczne. Jeden dodatkowy zespół ratowników medycznych ma swoją bazę w Uniejowie. Dzięki porozumieniu prezesa Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Jana Krakowiaka z burmistrzem Uniejowa, od kwietnia 2019 roku stacjonuje karetka pogotowia, o którą zabiegano od wielu lat. Jej zespół również wyjeżdża do wezwań na terenie całego powiatu.

Karetki, które jeżdżą w Poddębicach i Uniejowie, to nowoczesne ambulanse marki Volkswagen Crafter, wyposażone w najważniejszy sprzęt medyczny. Na ich pokładzie znajdują się między innymi defibrylator, respirator, aparat USG, zaawansowany sprzęt komunikacyjny, a nawet monitoring, dzięki któremu to, co dzieje się w karetce może obserwować lekarz-koordynator przebywający w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi. To właśnie łódzkie CPR w przypadku otrzymania zgłoszenia, decyduje o kierowaniu odpowiedniej jednostki z Uniejowa lub Poddębic na miejsce zdarzenia.

Ratownicy mają bazę w dawnym ośrodku zdrowia przy ul. Orzechowej 6. W budynku znajduje się odpowiednio przystosowane pomieszczenie dla oczekujących w gotowości ratowników.

Chcąc wezwać ambulans należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.