Twoja Gmina, Twój Urząd

Miasta partnerskie

obrazek
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Madajski (z lewej) i burmistrz Grindavik Fannar Jónasson podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie w 2019 r.

Gmina Uniejów jest otwarta na współpracę z innymi samorządami w kraju i za granicą. Nawiązała współpracę partnerską z następującymi gminami i regionami: w Polsce (Turek – od 2009 r., Szczyrk – od 2011 r., Ujazd – od 2022 r.), na Węgrzech (Mórahalom – od 2009 r.), na Łotwie (Krāslava – od 2011 r.), w Finlandii (Sonkajärvi – od 2011 r.), na Ukrainie (Truskawiec – od 2013 r.), w Gruzji (Region Racha i miejscowość Tskaltubo – od 2013 r.), na Białorusi (Gorki – od 2013 r.), w Azerbejdżanie (Naftalan – od 2014 r.), we Włoszech (Alatri – od 2017 r.), w Islandii (Grindavik – od 2019 r.), w Mołdawii (Hyrżauka – planowana) oraz Anykščiai (Litwa)

obrazek

Nasze gminy i regiony partnerskie można poznać pod adresami:

Turek (Polska, woj. wielkopolskie) – www.miastoturek.pl
Szczyrk (Polska, woj. śląskie) – www.szczyrk.pl
Ujazd (Polska, woj. opolskie) – www.ujazd.pl

Mórahalom (Węgry) – www.morahalom.hu
Krāslava (Łotwa) – www.kraslava.lv
Sonkajärvi (Finlandia) – www.sonkajarvi.fi
Truskawiec (Ukraina) – www.truskavets.ua/pl
Region Racha (Gruzja) – www.ugogeorgia.com/racha/
Tskaltubo (Gruzja) – www.tskaltuboresort.gewww.sanatoriumi.ge
Gorki (Białoruś) – www.horki.info
Naftalan (Azerbejdżan) – www.azerbaijan.travel
Alatri (Włochy) – www.comune.alatri.fr.it
Grindavik (Islandia) – www.grindavik.is
Anykščiai (Litwa) – www.anyksciai.lt

Połączeni wspólnym dziedzictwem

Gmina Uniejów oraz opolska gmina Ujazd w listopadzie 2022 r. podpisały umowę o partnerstwie. Samorządy nawiązały współpracę przy staraniach o wpisanie tradycji układania kwietnych dywanów na procesje Bożego Ciała na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Działania zakończyły się sukcesem, a wpis Spycimierza, Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki miał miejsce 16 grudnia 2021 r. Przypieczętowanie partnerstwa pogłębi wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Ciekawostką jest, że w obu miastach przed wiekami swoje pałace miały instytucje kościelne: w Ujeździe biskupstwo nyskie, a w Uniejowie arcybiskupstwo gnieźnieńskie.

Wspólne działania

Współpraca Uniejowa z sąsiednią gminą miejską Turek odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej – wielu przedsiębiorców z gminy Uniejów prowadzi działalność w Turku i na odwrót. Ponadto oba miasta znajdują się w tym samym obszarze działań Nadleśnictwa Turek. Młodzież z gminy Uniejów uczęszcza do tureckich szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei współpraca z miastem Szczyrk odbywa się w dziedzinach kultury i promocji turystycznej

Ważnymi dziedzinami współpracy międzynarodowej Uniejowa z gminami i regionami partnerskimi są rozwój i promowanie turystyki zdrowotnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania wód geotermalnych, a także ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. Nawiązywanie i pielęgnowanie bezpośrednich kontaktów między społecznościami lokalnymi umożliwia wzajemne poznawanie kultur i języków oraz inicjowanie kontaktów gospodarczych i biznesowych. Atrakcją, szczególnie dla dzieci i młodzieży, są wyjazdy turystyczne w ramach wymiany uczniów, a także udział w imprezach kulturalnych, sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z podejmowanych form współpracy międzynarodowej:

Relacja z wizyty studyjnej (lipiec 2017 r.) i misji gospodarczej (sierpień 2017 r.), która odbyła się w Uniejowie. Do gminy przyjechali przedsiębiorcy i samorządowcy z Finlandii, Węgier, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Rosji.

Relacja z międzynarodowej konferencji „Od pomysłu do biznesu”, która odbyła się w Uniejowie w kwietniu 2018 r. z udziałem delegacji z miast partnerskich z Węgier i Włoch i miała na celu promowanie lokalnych produktów oraz wymianę doświadczeń biznesowych.