Czas wolny

Koła Gospodyń Wiejskich

Duża grupa kobiet w kolorowych strojach pozuje do zdjęcia na tle ceglanego muru

W naszej gminie działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich. Prowadzą bogatą działalność na rzecz m.in. rozwijania przedsiębiorczości kobiet, zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowania folkloru. Wszystkich zainteresowanych wspólnym działaniem zapraszamy do kontaktu.

Koło Gospodyń Wiejskich „Brzózki” w Brzezinach
Brzeziny 27A
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Człopach
Człopy 39
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie
Felicjanów 32A
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczkach
Kuczki 36 a
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich „Orzechy” w Orzeszkowie
Orzeszków 16
99-210 Uniejów

obrazek

Koło Gospodyń Wiejskich „Ostrowsko”
Ostrowsko 86
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” w Rożniatowie
Rożniatów-Kolonia 36
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu
Spycimierz 47A
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie
Wilamów 57
99-210 Wilamów

Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” w Wieleninie
Wielenin 3A
99-210 Uniejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Wieleninie Kolonii
Wielenin-Kolonia 30A
99-210 Uniejów