Twoja Gmina, Twój Urząd

Spółki gminne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o.

Budynek Term w Uniejowie
Kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”

PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie zostało powołane w 2008 r. jako spółka gminna. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy zarządzanie obiektami „Term Uniejów” będącymi własnością gminy (kompleks termalno-basenowy, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Dom Pracy Twórczej, Zagroda Młynarska i kompleks boisk piłkarskich im. W. Smolarka). Przedsiębiorstwo zarządza również gospodarką wodno-kanalizacyjną gminy, zajmuje się utrzymaniem zieleni miejskiej i oczyszczaniem miasta, a także gospodarką mieszkaniową oraz świadczy inne usługi na rzecz mieszkańców.

Kontakt
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie
ul. Polna 37
99-210 Uniejów
tel. 63 288 80 71, 505 785 280 (sekretariat)
tel. 63 288 96 62 (usługi komunalne)
tel. 63 288 96 69 (gospodarka wodna)
tel. 63 288 96 64 (gospodarka mieszkaniowa)
e-mail: termy@uniejow.pl
www.termyuniejow.pl

Godziny pracy: 7.00-15.00

Prezes Zarządu: Marcin Pamfil

Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.

obrazek
Siedziba Geotermii Uniejów

Spółka powstała w 1999 r. z inicjatywy Rady Nadzorczej i Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Udziałowcami są: Gmina Uniejów (58,8% udziałów) i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (41,2% udziałów). Celem działalności spółki jest wydobycie i zagospodarowanie wód geotermalnych w Uniejowie.

Kontakt
Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. w Uniejowie
ul. Kościelnicka 44
99-210 Uniejów
tel. 63 288 95 20
e-mail: geotermia@op.pl
www.geotermia-uniejow.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00-15.00

Prezes Zarządu: Beata Frontczak – Skrzypińska.