Twoja Gmina, Twój Urząd

Urząd Miejski

obrazek

Masz sprawę do załatwienia? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Szukasz porady?
Zapraszamy do Urzędu Miejskiego, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 w Uniejowie.

Pracujemy w godzinach:

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek: 8.00-16.00
środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00

Pamiętaj, że na większość pytań możemy odpowiedzieć telefonicznie lub mailowo. Poniżej znajdziesz numery telefonów do poszczególnych działów Urzędu.

Zapytania mailowe prosimy przesyłać na ogólny adres Urzędu: urzad@uniejow.pl.
Po otrzymaniu e-maila skierujemy go do odpowiednich pracowników.

Obsługa kancelarii ogólnej (sekretariat)

nr pok. 3
tel. 63 288 97 40/44, fax 63 288 97 43

Księgowość podatkowa / kasa

nr pok. 8
tel. 63 288 97 76

Gospodarka odpadami

nr pok. 10
tel. 63 288 97 61

Harmonogram odbioru odpadów

Gospodarka gruntami i lokalami

nr pok. 13
tel. 63 288 97 68

Pobierz formularze

Wiosek o udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
Odpis aktu własności ziemi
Zgłoszenie opłata jednorazowa – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (cele mieszkaniowe)
Wniosek zalesienie
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
Zaświadczenie rewitalizacja
Wniosek o dzierżawę nieruchomości
Stosunek najmu po zmarłym
Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykup lokalu przez najemcę w drodze bezprzetargowej

Działalność gospodarcza

nr pok. 5
tel. 63 288 97 64

Pobierz formularze

Wniosek o zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacie alkoholu
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych

Instrukcje i formularze przeznaczone do wypełnienie i wydruku w formie elektronicznej

CEIDG-1_Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (PDF, 60.74Kb)
CIDG-1_Instrukcja_wypełniania wniosku (PDF, 98.56Kb)
CEIDG-MW_Dodatkowe miejsce wykonywania działaności gospodarczej (PDF, 40.05Kb)
Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej
Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej

Inwestycje / zamówienia publiczne

nr pok. 10
tel. 63 288 97 67/69

Pobierz formularze

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Ochrona środowiska

nr pok. 10
tel. 63 288 97 69/61

Pobierz formularze

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta informacyjna przedsięwzięcia

Ewidencja ludności

nr pok. 10
tel. 63 288 97 84

Pobierz formularze

Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zarząd drogami gminy

nr pok. 10
tel. 63 288 97 55

Pobierz formularze

Wniosek na zajęcie pasa drogowego
Wniosek na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

Urząd Stanu Cywilnego

nr pok. 11
tel. 63 288 97 89

Pobierz formularze

Terminarz ślubów 2024

Rolnictwo

nr pok. 9
tel. 63 288 97 95

Referat Oświaty

nr pok. 5
tel. 63 288 97 83

Promocja

nr pok. 6
tel. 63 288 97 87/53/72

Fundusze unijne

nr pok. 10
tel. 63 288 97 97

Ochrona przeciwpożarowa

nr pok. 10
tel. 63 288 97 58

Kadry i obsługa samorządu

nr pok. 10
tel. 63 288 97 52

Księgowość budżetowa

nr pok. 9
tel. 63 288 97 75

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

nr pok. 5
tel. 63 288 97 64

Informatyk

nr pok. 6
tel. 63 288 97 92