Mieszkam w Uniejowie

Lokalny system energetyczny

obrazek

Uniejów jest szczególnym miejscem na energetycznej mapie Polski. Spółka i Zakład Energetyki na terenie gminy produkują energię cieplną i elektryczną dla mieszkańców. Dzięki temu gmina jest w znacznym stopniu samowystarczalną wyspą energetyczną.

Wydobyciem wody geotermalnej i wykorzystaniem jej na potrzeby ciepłownicze zajmuje się Geotermia Uniejów Sp. z o.o. , której Gmina Uniejów jest większościowym udziałowcem. Na stronie Geotermii znajdują się w informacje o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej i aktualne taryfy. Zobacz jak działa geotermalna sieć ciepłownicza.

Energetyka Uniejów jest jednostka budżetową Gminy, która produkuje energię elektryczną i dostarcza do obiektów gminnych własnymi sieciami przesyłowymi.

Energia wytwarzana jest w nowoczesnym systemie wysokosprawnej kogeneracji, który zlokalizowany jest w obiekcie przy ul. Kościelnickiej 44 w Uniejowie. Zainstalowane tam silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym napędzają generatory produkujące prąd, a wydzielane w procesie spalania  ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania budynków. Dzięki temu ograniczono do minimum wykorzystanie kotłowni szczytowej opalanej olejem opałowym wykorzystywane do wytwarzania ciepła w okresach przeciągających się niskich temperatur zewnętrznych.

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektów gminnych takich jak: hydrofornia, przepompownia ścieków, szkoła, komunalne budynki mieszkalne, a także kompleks basenów termalnych oraz hotele i restauracje będące własnością Gminy Uniejów. Pozwala to na zupełne uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców prądu, ponieważ prąd przesyłany jest własnymi sieciami przesyłowymi niskiego (0,4kV) i średniego napięcia (15 kV). Sieć dystrybucyjna Energetyki Uniejów posiada dodatkowo połączenie kablowe z siecią elektroenergetyczną  Energa Operator SA.

Więcej informacji o możliwościach przyłączenia się do naszego systemu na stronie Energetyki Uniejów.

Kontakt

ul. bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel: 690 451 002
e-mail: energetyka@uniejow.pl