Czas wolny

Uniwersytet Trzeciego Wieku

obrazek

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w II semestrze roku akademickiego 2013/2014 jako sekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Liczy ponad 160 słuchaczy, mieszkańców miasta i gminy Uniejów oraz miejscowości sąsiadujących z gminą. Są to osoby aktywne, pełne zaangażowania, z pasją realizujące swoje marzenia, doskonalące uzdolnienia, ale także szukające wsparcia, kontaktów z innymi, uciekające przed samotnością, które udowadniają same sobie, że w każdym wieku można się skutecznie uczyć i robić postępy.

Aktywność się opłaca!

W ramach zajęć jest możliwość nauki języków obcych, a także obsługi komputera. Proponowane są również zajęcia ruchowe – gimnastyka z elementami tańca, aerobic, aerobic w wodzie oraz nauka pływania. Uczestnicy pod okiem instruktora mogą zażywać aktywnej rekreacji w uzdrowisku Uniejów i pokonywać trasy spacerowe z kijkami do nordic walking. Na Uniwersytecie prowadzone są zajęcia plastyczne oraz teatralne. Odbywają się także zajęcia wykładowe związane tematycznie ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zdrowotną oraz atrakcjami turystycznymi w okolicy Uniejowa. Słuchacze mogą również uczestniczyć w grupowych spotkaniach z psychologiem, dietetykiem i kosmetologiem. Dużą atrakcją dla seniorów są wycieczki krajoznawcze. Słuchacze Uniwersytetu biorą też udział w szkoleniach i spotkaniach, korzystają z oferty medycznej: zabiegów balneoterapeutycznych oraz z diagnostyki poziomu pamięci, uwagi i koncentracji oraz treningu funkcji poznawczych w „Uzdrowisku Uniejów Park”.

Kontakt

Urszula Urbaniak (prezes)
tel. 602 130 270
e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl