Czas wolny

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Herb w kolorach biało- błękitnych. W środku krzyż i lilie.

Organizacja prowadzi działalność społeczno-kulturalną na terenie Ziemi Uniejowskiej poprzez popularyzację wiedzy o regionie, pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z regionem, promowanie i wspieranie uzdolnionej młodzieży, podejmowanie działań w zakresie edukacji regionalnej i historycznej.

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa (TPU) wydaje liczne publikacje, książki o tematyce historycznej oraz kwartalnik „W Uniejowie”, a także prowadzi Izbę Regionalną Ziemi Uniejowskiej. Izba gromadzi zbiory o charakterze historycznym, archeologicznym oraz etnograficznym, które dokumentują bogatą historię miasta i gminy Uniejów. Stałą ekspozycję stanowią pamiątki z okresu II wojny światowej. Organizowane są też wystawy z dziedziny malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Odbywają się cykliczne spotkania z artystami prezentującymi swój dorobek artystyczny.

W 2021 r. TPU wydało dwutomową monografię „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”, przygotowaną we współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, pod red. prof. Jana Szymczaka z Uniwersytetu Łódzkiego i patronatem burmistrza Uniejowa.

Kontakt
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
ul. Szkolna 2
99-210 Uniejów
tel. 63 288 83 39, 63 288 82 66, 602 130 270 (prezes Urszula Urbaniak)
e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl
facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa