Twoja Gmina, Twój Urząd

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Uniejowie kadencji 2018-2023

obrazek
Tomasz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie

Prezydium

Tomasz Wójcik – przewodniczący
Lucjan Łukasik – I wiceprzewodniczący
Krzysztof Bielawski – II wiceprzewodniczący

Radni

Marek Cybulski
Roman Dudkowski
Wojciech Głowacki
Jan Górczyński
Marianna Grubska
Jolanta Ilska
Grzegorz Kucharzyk
Teresa Łuczak
Łukasz Nita
Beata Pokorska
Daniel Szafarz
Alicja Własny

Komisja Gospodarcza

Wojciech Głowacki – przewodniczący
Marek Cybulski
Daniel Szafarz
Krzysztof Bielawski
Beata Pokorska
Lucjan Łukasik
Jan Górczyński
Łukasz Nita

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Kucharzyk – przewodniczący
Teresa Łuczak
Jolanta Ilska
Wojciech Głowacki
Marek Cybulski

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków

Marianna Grubska – przewodnicząca
Beata Pokorska
Alicja Własny

Komisja Społeczna

Alicja Własny – przewodnicząca
Marianna Grubska
Teresa Łuczak
Jolanta Ilska
Grzegorz Kucharzyk
Roman Dudkowski
Tomasz Wójcik

Komisja Uzdrowiskowa

Krzysztof Bielawski – przewodniczący
Daniel Szafarz
Lucjan Łukasik
Roman Dudkowski
Łukasz Nita
Jan Górczyński
Alicja Własny

Kontakt


Urząd Miasta Uniejów
ul. bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
tel. 63 288 97 52 (Kadry i Obsługa Samorządu)