Szkoły i przedszkola

Przedszkola

Przedszkole Miejskie

Budynek przedszkolny

Co nas wyróżnia?

Miejskie Przedszkole w Uniejowie to przyjazne, bezpieczne miejsce, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość wspaniałej edukacji i zabawy. Usytuowane jest w parterowym budynku otoczonym zielenią, dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu łącznie jest 8 oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat, z czego dwa mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej w Uniejowie, przy ulicy Kościelnickiej 26-28. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Przedszkole posiada szatnie, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, własną kuchnię, w której są przygotowywane posiłki dostosowywane do potrzeb i rozwoju dzieci. Nasze przedszkole stwarza niepowtarzalną  atmosferę  ciepła, życzliwości, szacunku, wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji społecznych i uczestnictwa w grupie. Poza tym wspiera wielokierunkową aktywność dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w poszczególnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

W procesach edukacyjnych wykorzystujemy narzędzia multimedialne i informatyczne, sprzyjające procesowi uczenia się z zachowaniem zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.

Wśród licznych form edukacyjnych są wycieczki m.in. do parków, teatrów, muzeów, zamków, nadleśnictwa, zoo, palmiarni itp.

W naszym przedszkolu realizujemy programy edukacyjne: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”, „Czyściochowe przedszkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” oraz projekty „Piękna Nasza Polska Cała”, „Przedszkole Młodych Patriotów”.

Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w konkursach: plastycznych, wokalnych, recytatorskich na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nasza placówka jest organizatorem konkursów plastycznych, uroczystości, festynów z udziałem rodziców i środowiska lokalnego.

Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, tj. „Góra grosza”, „Wkręcamy się w pomaganie”, „Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”, „Szlachetna Paczka”, „Kasztanobranie”, „Wielka paka dla psiaka i kociaka”, jak również współpracuje z organizacjami, m.in. UNICEF, „REDEMPTORIS MISSIO”.

Powody do dumy

Dostrzegamy ogromne możliwości dziecka, jego inteligencję i potencjał rozwojowy. Jesteśmy bardzo dumni z osiągania sukcesów przez naszych wychowanków oraz nabywania przez dzieci wiary we własne możliwości, rozwijania zdolności oraz poszerzania wiedzy, zaspakajania indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka. Zadowolenie przynosi nam owocna i obustronna współpraca z rodzicami, z placówkami oświatowymi, instytucjami, urzędami, w regionie i powiecie, a także ich zaangażowanie we wszelkie inicjatywy organizowane przez przedszkole.

Mamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną – pełną wiedzy, pasji, troski i kreatywności, podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w warsztatach, webinariach, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, opracowują i wdrażają innowacje oraz programy autorskie.

Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody pracy z dziećmi: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy, Metoda Dobrego Startu, Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda R. Labana, Metoda A. M. Kniessów, Metoda C. Orffa, drama, burza mózgów, mapa skojarzeń, gry dydaktyczne i wiele innych.

Języki obce

Język angielski prowadzony jest w każdej grupie wiekowej i odbywa się poprzez działania prowadzone w formie zabawy. Nauka realizowana jest w ramach programu wychowania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość osłuchania się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Odbywa się to poprzez kierowanie do dzieci prostych poleceń w języku angielskim w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych. Nauczyciele wykorzystują naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby zastosować poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Zajęcia dodatkowe

  • logopedia
  • religia dla dzieci 5-, 6- letnich
  • zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne, ruchowe, kulinarne) dla dzieci i rodziców
  • zajęcia na basenie dla dzieci 6-letnich.

Plac zabaw

Przedszkole posiada od strony południowej plac zabaw, na którym znajdują się: dwie wieże ze zjeżdżalniami, huśtawki wahadłowe, huśtawki wagowe, huśtawki na sprężynie, karuzela, domek, drabinki, piaskownica, tor przeszkód, ławki do siedzenia. Od strony północnej znajduje się ogród dydaktyczny „Czarodziejski ogród przedszkolaków”, podzielony na trzy części: trawnik z nasadzeniami łąkowymi, zakątek parkowy oraz część przeznaczoną pod uprawę roślin ozdobnych, warzyw, drzew i krzewów owocowych. Między częścią parkową a uprawną znajduje się wiata drewniana z ławeczkami i stolikami do zajęć badawczo-obserwacyjnych. W ogrodzie usytuowane są również domki i karmniki dla ptaków i tablice dydaktyczne.

Opieka medyczna

Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Obecnie nie mamy zatrudnionej pielęgniarki.

Aktualne dane (stan na 10 września 2021 r.)

  • Liczba dzieci: 179
  • Liczba zatrudnionych wychowawców: 14

Kontakt

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
ul. Wiśniowa 9
99-210 Uniejów
tel. 63 28 88 121
e-mail: przedszkole@uniejow.pl
przedszkoleuniejow.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Milena Nockowska-Bernardziak

Tęczowe Przedszkole

Grupa przedszkolaków kleczy na zielonych matach i patrzy na kobieyę siedząca za elektrycznym pianinem

Tworzymy miejsce przyjazne dziecku, radosne, ciepłe i rodzinne. Tutaj dzieci pod fachową opieką kreatywnych pedagogów, poprzez zabawę, w naturalny sposób rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i ruchowo. Zwracamy wyjątkową uwagę na bezpieczeństwo dzieci, o czym świadczy zainstalowany system monitoringu. Posiadamy nowoczesne, bogato wyposażone sale edukacyjne oraz estetyczny plac zabaw.
Realizujemy projekty unijne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanie zarówno dla przedszkola jak i dla żłobka. W ramach pobytu zapewniamy różnorodne zajęcia: rytmikę, logopedię, sensoplastykę, bajkoterapię, język angielski, filharmonię,teatrzyki, alpakoterapię oraz kynoterapię.

Kontakt

Tęczowe Przedszkole i Żłobek w Uniejowie
ul. Rzeczna 9b
99-210 Uniejów
tel. 691 519 555 (dyrektor), 609 208 555 (biuro)