Szkoły i przedszkola

Przedszkola

Przedszkole Miejskie

obrazek

Co nas wyróżnia?

Miejskie Przedszkole w Uniejowie to przyjazne, bezpieczne miejsce, w którym dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość wspaniałej edukacji i zabawy. Usytuowane jest w dwukondygnacyjnym budynku otoczonym zielenią, dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także do osób z niepełnosprawnością. W przedszkolu jest łącznie 9 oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Wewnątrz budynku znajdują się sale twórczości dziecięcej, sale zabaw, sala komputerowa i gabinet logopedy. Każda sala przedszkolna posiada własną łazienkę, a każdy oddział swój własny boks szatniowy. Jest też kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dostosowywane do potrzeb i rozwoju dzieci, a także jadalnia. Dzięki wyposażeniu w najwyższej jakości pomoce dydaktyczne i sprzęt, nasza placówka zapewnia najlepsze warunki do pracy, nauki, a także zabawy, zarówno pracownikom placówki, jak i ich wychowankom.

Z myślą o organizacji wydarzeń na dworze, tuż przy budynku urządzone zostały tarasy zewnętrzne, których nawierzchnia wyłożona jest trwałymi, odpornymi na działanie czynników pogodowych i zapewniającymi bezpieczną zabawę panelami podłogowymi. Na terenie przedszkola zlokalizowany jest również plac zabaw.

Nasze przedszkole stwarza niepowtarzalną atmosferę ciepła, życzliwości, szacunku, wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji społecznych i uczestnictwa w grupie. Poza tym wspiera wielokierunkową aktywność dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w poszczególnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

W procesach edukacyjnych wykorzystujemy narzędzia multimedialne i informatyczne, sprzyjające procesowi uczenia się z zachowaniem zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.

Wśród licznych form edukacyjnych są wycieczki m.in. do parków, teatrów, muzeów, zamków, nadleśnictwa, zoo, palmiarni itp.

W naszym przedszkolu realizujemy programy edukacyjne: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”, „Czyściochowe przedszkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” oraz projekty „Piękna Nasza Polska Cała”, „Przedszkole Młodych Patriotów”.

Wychowankowie przedszkola biorą aktywny udział w konkursach: plastycznych, wokalnych, recytatorskich na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nasza placówka jest organizatorem konkursów plastycznych, uroczystości, festynów z udziałem rodziców i środowiska lokalnego.

Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, tj. „Góra grosza”, „Wkręcamy się w pomaganie”, „Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”, „Szlachetna Paczka”, „Kasztanobranie”, „Wielka paka dla psiaka i kociaka”, jak również współpracuje z organizacjami, m.in. UNICEF, „REDEMPTORIS MISSIO”.

Powody do dumy

Dostrzegamy ogromne możliwości dziecka, jego inteligencję i potencjał rozwojowy. Jesteśmy bardzo dumni z osiągania sukcesów przez naszych wychowanków oraz nabywania przez dzieci wiary we własne możliwości, rozwijania zdolności oraz poszerzania wiedzy, zaspakajania indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka. Zadowolenie przynosi nam owocna i obustronna współpraca z rodzicami, z placówkami oświatowymi, instytucjami, urzędami, w regionie i powiecie, a także ich zaangażowanie we wszelkie inicjatywy organizowane przez przedszkole.

Mamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną – pełną wiedzy, pasji, troski i kreatywności, podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w warsztatach, webinariach, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, opracowują i wdrażają innowacje oraz programy autorskie.

Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody pracy z dziećmi: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Metoda Pedagogiki Zabawy, Metoda Dobrego Startu, Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda R. Labana, Metoda A. M. Kniessów, Metoda C. Orffa, drama, burza mózgów, mapa skojarzeń, gry dydaktyczne i wiele innych.

Języki obce

Język angielski prowadzony jest w każdej grupie wiekowej i odbywa się poprzez działania prowadzone w formie zabawy. Nauka realizowana jest w ramach programu wychowania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość osłuchania się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Odbywa się to poprzez kierowanie do dzieci prostych poleceń w języku angielskim w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych. Nauczyciele wykorzystują naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby zastosować poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

Zajęcia dodatkowe

  • logopedia
  • religia dla dzieci 5-, 6- letnich
  • zajęcia warsztatowe (plastyczne, muzyczne, ruchowe, kulinarne) dla dzieci i rodziców
  • zajęcia na basenie dla dzieci 6-letnich.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Na terenie przedszkola zainstalowany jest monitoring. Dodatkowo, wejście na teren przedszkola, a także do samego budynku, chroni zamek elektroniczny, otwierany za pomocą kart magnetycznych, w które – oprócz nauczycieli i pracowników obsługi – są wyposażeni także rodzice.

Do przedszkola prowadzą nowe drogi wewnętrzne i chodniki. Przy obiekcie wydzielone zostały miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking dla nauczycieli. Zagospodarowany został również cały teren wokół budynku. Są tu elementy małej architektury, ławki, kosze stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości. Cały teren otoczony jest dużą ilością zieleni, a także nowym ogrodzeniem.

Opieka medyczna

Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Obecnie nie mamy zatrudnionej pielęgniarki.

Aktualne dane (stan na 16.02.2024 r.)

  • Liczba dzieci: 225
  • Liczba zatrudnionych wychowawców: 19

Kontakt

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
ul. Targowa 19
99-210 Uniejów
tel. 63 28 88 121
e-mail: przedszkole@uniejow.pl
przedszkoleuniejow.szkolnastrona.pl

Dyrektor: Milena Nockowska-Bernardziak

Tęczowe Przedszkole

Grupa przedszkolaków kleczy na zielonych matach i patrzy na kobieyę siedząca za elektrycznym pianinem

Tworzymy miejsce przyjazne dziecku, radosne, ciepłe i rodzinne. Tutaj dzieci pod fachową opieką kreatywnych pedagogów, poprzez zabawę, w naturalny sposób rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i ruchowo. Zwracamy wyjątkową uwagę na bezpieczeństwo dzieci, o czym świadczy zainstalowany system monitoringu. Posiadamy nowoczesne, bogato wyposażone sale edukacyjne oraz estetyczny plac zabaw.
Realizujemy projekty unijne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanie zarówno dla przedszkola jak i dla żłobka. W ramach pobytu zapewniamy różnorodne zajęcia: rytmikę, logopedię, sensoplastykę, bajkoterapię, język angielski, filharmonię,teatrzyki, alpakoterapię oraz kynoterapię.

Kontakt

Tęczowe Przedszkole i Żłobek w Uniejowie
ul. Rzeczna 9b
99-210 Uniejów
tel. 691 519 555 (dyrektor), 609 208 555 (biuro)