Energia geotermalna i ochrona klimatu

Energia geotermalna i ochrona klimatu

Jeden z basenów termalnych

Pokłady wody geotermalnej, bogata przyroda i strefa uzdrowiskowa to naturalne bogactwo Uniejowa. Staramy się z niego korzystać w mądry i innowacyjny sposób. Jednocześnie podjęliśmy szereg działań dotyczących ochrony klimatu – dbamy o park zamkowy, przyrodę w mieście, budujemy zielone ściany, dachy i ogrody wertykalne. To projekty podwyższające jakość życia mieszkańców i podnoszące znaczenia Uniejowa jako uzdrowiska termalnego.

Energia geotermalna

Woda geotermalna jest największym bogactwem naturalnym Uniejowa. Jej pokłady odkryto pod koniec lat 70. XX w. w ramach prac badawczych poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego. Eksploatację rozpoczęto jednak dopiero w latach 90. W 1999 r. została powołana do życia spółka Geotermia Uniejów, która przystąpiła do budowy miejskiego systemu grzewczego opartego na energii geotermalnej. 

Wody geotermalna o temperaturze 68°C wydobywana jest z głębokości ok. 2000 m pod powierzchnią ziemi. Wysoka temperatura pozwala na wszechstronne zastosowanie jej energii. Uniejów w pełni ten potencjał wykorzystuje poprzez unikatowy w skali kraju tzw. kaskadowy odbiór energii. Na czym on polega? Po wydobyciu na powierzchnię jest ona kierowana do wymienników ciepła, gdzie ogrzewa uzdatnioną wodę słodką. Ta, za pomocą zestawu pomp, tłoczona jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, leczniczych, rekreacyjnych, hotelarskich i innych. Po schłodzeniu do 50°C woda geotermalna kierowana jest do obiektów leczniczych i basenowych, gdzie służy do kąpieli rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Ze względu na to, że woda geotermalna nadal jest ciepła, ma temperaturę około 35°C, w okresie zimy służy do podgrzewania murawy boisk piłkarskich. Schłodzona woda jest kierowana do odwiertu chłonnego i zatłaczana do warstwy wodonośnej, gdzie ponownie się nagrzewa.

obrazek
Odwiert wody geotermalnej

Eksploatacja odbywa się za pomocą dwóch odwiertów oddalonych od siebie o niewiele ponad kilometr: wydobywczego – na terenie zakładu Geotermia Uniejów (głębokość: 2031 m) i dwóch chłonnych – na północ od Uniejowa (głębokość: 2065 m i 2254 m).

  • długość sieci ciepłowniczej: 15,6 km
  • długość sieci geotermalnej: 10,7 km
  • liczba budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej: 324

Uniejowska woda geotermalna charakteryzuje się wysoką mineralizacją – 8g/l i zawiera m.in. chlorek sodu, jodki i fluorki, wodorowęglany, wapń, magnez, związki siarki i żelaza, kwas metakrzemowy.

Ochrona klimatu

Oto przykłady zaledwie kilku z wielu działań, skierowanych do mieszkańców oraz gości Uniejowa pokazujące, że przyszłość planety nie jest nam obojętna.

Ogród wertykalny, zielona ściana i zielony dach

Zielona ściana powstała na ruinach starego młyna przy rondzie, a zielony dach na budynku przy kompleksie boisk sportowych. Inwestycje są elementami projektu „Ekologiczny Uniejów”.

Wokół budynku nasadzono kwiaty i trawy, w tym gatunki zimozielonych roślin. Łąka nawadniana jet przy pomocy zautomatyzowanego systemu. U stóp dawnego młyna powstało miejsce dla uli z pasieki i tzw. hotele dla owadów, które zapewniają owadom schronienie i możliwość budowy gniazd.

Najistotniejszym elementem jest tzw. ogród wertykalny. Zieleń opiera się tu na systemie konstrukcji stalowych siatek i lin rozpiętych na ścianach budynku dawnego młyna. W projekcie zastosowano wieloletnie rośliny pnące. Po okresie adaptacyjnym w przeciągu kilku lat wytworzą podobną masę liści jak duże drzewo przybierając formę zielonego graffiti, przyczyniając się do akumulacji znacznej ilości pyłów i zanieczyszczeń, podnoszenia wilgotności powietrza oraz zwiększenia produkcji tlenu.

Zielony dach o powierzchni ok. 100 m² został urządzony na budynku przy kompleksie boisk sportowych im. Włodzimierza Smolarka. Rosną na nim różnorodne gatunki roślin, tworzące oazę dla owadów oraz ptaków, szukających bezpiecznej lokalizacji do założenia gniazda. Zainstalowany został też system nawadniający wraz z podłączeniem go do automatycznego sterownika. Zieleń można z powodzeniem zobaczyć z poziomu otaczającego obiekt parkingu, a z każdym rokiem ogród będzie stawał się okazalszy, a przez to atrakcyjniejszy.

Zielone ulice

Przebudowa ulic to dla nas coś więcej niż wymiana nawierzchni. To także coraz więcej zieleni. W ramach projektu „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Dąbskiej” przewidzieliśmy powstanie ekologicznych przyczółków i żywych, zielonych dekoracji przyczyniających się do ochrony klimatu. Powierzchnia skrzyżowania zostanie zagospodarowana zielenią, powstaną pasy roślinności, które wpłyną na estetykę przestrzeni oraz spełnią funkcję ogrodów deszczowych (w warstwach retencyjno-filtracyjnych będzie gromadzić i oczyszczać się woda deszczowa). Poza tym, w bezpośrednim otoczeniu znajdą się również elementy małej architektury, np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz donice z kwiatami.

Wizualizacja przebudowanej ul. Dąbskiej w Uniejowie

Energooszczędne oświetlenie

Uniejów oszczędza na wydatkach i chroni klimat poprzez stopniową modernizację oświetlenia nocnego na energooszczędne. Zastosowana technologia LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, przy jednoczesnym niskim poborze energii elektrycznej. Blisko 130 lamp ledowych, osadzonych na nowych słupach świeci na Rynku Miejskim oraz wzdłuż ulic: Reymonta, Bł. Bogumiła, Kilińskiego, Tureckiej, Ogrodowej, Dąbskiej, Przechodniej, Kościelnickiej (od ul. Tureckiej do ul. I. Bojakowskiej) oraz Spacerowej.

Energooszczędne technologie są wykorzystane także do dynamicznej iluminacji Uniejowskiej Kolegiaty, Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wraz z elementami podświetlenia elementów zabytkowego Parku Zamkowego oraz oświetlenia ścieżek parkowych.
Nowy system oświetlenia znacznie zmniejszył zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie zredukował emisję CO2, tym samym przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Earth Festival

Od 2018 roku spotykamy się w Uniejowie podczas Earth Festival, łączącego rozrywkę i zabawę z potrzebą zaangażowania na rzecz powstrzymania, a najlepiej odwrócenie dalszego pogarszania stanu biosfery Ziemi i kondycji człowieka. Festiwal jest czasem wzajemnych inspiracji, dzielenia się pozytywną energią i przekonaniem, że każda, choćby najmniejsza nasza codzienna decyzja ma znaczenie. W ramach imprezy zapraszamy do Ekomiasteczka Earth Festival, pełnego atrakcji, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Po zachodzie słońca rusza kino plenerowe, a później wspaniały koncert – Gwiazdy dla Czystej Polski!

Aleje dębowe

Prawie 200 dębów szypułkowych Quercus robur „Fastigiata” zostało zasadzonych w różnych miejscach Uniejowa. Z niewielkich jeszcze młodych drzew wyrosną okazy o wąskiej, strzelistej koronie.

Dwóch mężczyzn w białych koszulach podają sobie dłonie. Mężczyzna po prawej stronie trzyma zielony certyfikat.
Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek (po prawej) i Mariusz Woźniczka, organizator EARTH FESTIVAL podczas sadzenia dębów w Uniejowie

Początek dała akcja „100 dębów na 100-lecie niepodległości” w lipcu 2018 r. Pierwsze pamiątkowe drzewo zasadził burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podczas wydarzenia EARTH FESTIVAL UNIEJÓW 2018. Potem nowe drzewa sadzili znani goście odwiedzający Uniejów, w tym przedstawiciele miast partnerskich. W 2020 r. przy gmachu gminnej biblioteki sadzonki  zadedykowano najmłodszym wówczas mieszkańcom gminy, urodzonym w roczniku 2018, czyli w roku jubileuszu 100-lecia niepodległej Polski.   Kolejna aleja, powstała w ubiegłym roku wzdłuż ul. Dąbskiej, przy zrewitalizowanym targowisku miejskim i zadedykowana była dzieciom z rocznika 2019. Zieloną aleję stworzyły dęby szypułkowe, klony wertykalne, graby pospolite oraz wiśnie japońskie.