Mieszkam w Uniejowie

Szansa na renowację dworku

Dworek w Uniejowie zwycięzcą I konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most w Łódzkiem!
Dzięki głosom mieszkańców ten wyjątkowy zabytek, ma szansę na renowację.
 

Plakat informujacy o tym, że dworek w Uniejowie jest zwycięzcą konkursu

Teraz czas na II konkurs, w którym mieszkańcy Uniejowa i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach. Konkurs jest podzielony na dwie części: I konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. I konkurs w województwie łódzkim został ogłoszony pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (29.10.2021-26.11.2021) naboru Fundacja otrzymała ponad 441 zgłoszeń na 23 zabytkowe obiekty. Ocenę formalną przeszło 17 zabytków (6 obiektów nie spełniało kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną).

Zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/.

Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe. Chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało 9 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków:

  • Dworek w Uniejowie
  • Spichlerz w Skomlinie
  • Park Podworski w Dąbrowie
  • Pałac Męcińskich w Działoszynie
  • Dworzec Kolejowy w Rawie Mazowieckiej
  • Park dworski w Zapolicach
  • Pałac Schlösserów (Młodzieżowy Dom Kultury) w  Ozorkowie
  • Dawny zajazd pocztowy (Biuro Wystaw Artystycznych) w Sieradzu
  • Rynek Tadeusza Kościuszki w Bolimowie

Spośród tych zabytków komisja konkursowa wybrała zwycięzcę – dworek w Uniejowie. Późnoklasycystyczny dworek z 1845 r. znajduje się przy ulicy Targowej.

Budynek, który od 34 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów wymaga modernizacji i dostosowania mi.in do osób niepełnosprawnych, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej.

Teraz czas na pomysł

Po ogłoszeniu zwycięzców I konkursu czas na II konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (od 14 lutego do 7 marca 2022 r.) będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji: Most the Most  lub przez telefon (22 47 55 111 lub +48 517 884 088).

Co dalej?

Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace uczniów, studentów, absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.