Spycimierskie Boże Ciało

Spycimierskie Boże Ciało

Film „Spycimierskie Boże Ciało” w reżyserii Janusza Tatarkiewicza

W Spycimierzu od lat kultywowana jest tradycja układania dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Oryginalna artystyczna oprawa tego katolickiego święta buduje lokalną tożsamość kulturową i religijną. Tradycja została zauważona i doceniona wpisem na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Decyzja o wpisie zapadła 16 grudnia 2021 r. podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  Droga do tego sukcesu była długa i wymagała zaangażowania parafian, burmistrza Uniejowa, pracowników Urzędu Miejskiego i ekspertów. Więcej informacji o tym jak przeżywaliśmy ten dzień przeczytaj tutaj.

Zanim tradycja weszła na listę światową dostała się do krajowego rejestru. 14 lutego 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał Procesję Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Kwiatowe dywany na uroczystość Bożego Ciała 

Układanie kwietnych dywanów, będące zwieńczeniem rozłożonych w roku przygotowań, rozpoczyna się zwykle około godziny dziewiątej i trwa do czternastej-piętnastej, w zależności od liczby osób, organizacji pracy czy długości odcinka. Ekipy rodzinne tworzą poszczególne segmenty kwietnego dywanu o długości ok. 1 km.

Dziewczynka podczas zrywania kwiatów

Wspólne dzieło

Członkowie rodzin i znajomi schodzą się z koszami, pudłami, wiadrami wypełnionymi liśćmi, stelażami niektórych konstrukcji, łodygami, korą i kwiatami zbieranymi zwykle od niedzieli poprzedzającej święto. Zmieniają się również wzory. Kiedyś na dywanach układano wyłącznie motywy kwiatowe. W ostatnich latach zaczęły się pojawiać motywy religijne, takie jak hostie, monstrancje, krzyże, anioły, obrazy maryjne.

Uroczysta procesja

Po ułożeniu dywanów kwiatowych nie pozostaje dużo czasu, by przygotować się do głównej mszy św. i procesji ku czci Najświętszego Ciała i Krwi, które są ukoronowaniem ciężkiej pracy parafian. Msza rozpoczyna się o godzinie 17.00, a po niej wyrusza procesja do czterech ołtarzy ustawionych na trasie. Kapłanowi towarzyszy asysta w regionalnych strojach sieradzkich, dziewczynki sypią płatki kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Wyjątkowość spycimierskiej procesji przejawia się też w tym, że tylko tutaj kapłan z monstrancją, a za nim reszta uczestników na całej trasie idą po dywanie z kwiatów.

Dziewczyny w strojach ludowych idą po kwiatowym dywanie podczas procesji Bożego Ciała

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej tradycji układania kwiatowych dywanów w Spycimierzu.

Wsparcie Gminy

Gmina Uniejów inwestuje i realizuje szereg działań związanych z upamiętnieniem, docenieniem, a także ochroną tradycji kwiatowych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu. W latach 2018 – 2020 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zrealizowała dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Uniejów:

  • Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja

Projekt służył wzmocnieniu lokalnej tożsamości kulturowej oraz inspiracji do dalszych działań, m.in. poprzez wydanie albumu i organizację Seminariów Spycimierskich

  • Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji

Efektem tego przedsięwzięcia było przygotowanie i opracowanie rekomendacji do planu ochrony tradycji. Plan powstał w formule partycypacyjnej, przy udziale ekspertów i mieszkańców parafii Spycimierz. W ramach projektu odbyły się kolejne Seminaria Spycimierskie.

W 2021 r. rozpoczął się dwuletni projekt Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, który ma na celu opracowanie i wdrażanie pionierskiego programu ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w kontekście krajobrazu kulturowo–przyrodniczego. Drugim celem jest wzmocnienie potencjału mieszkańców Spycimierza – depozytariuszy tradycji.

Więcej o tych projektach przeczytasz tutaj. Zobacz jakie inne inwestycje zrealizowała Gmina w Spycimierzu.