Twoja Gmina, Twój Urząd

30 czerwca mija termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 30 czerwca br.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl, w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Uniejowie – osobiście lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła,
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracja A

Deklaracja B