Twoja Gmina, Twój Urząd

Ankieta potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od lat organizuje Wojewódzki Program Mikrograntów, który stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby i problemy naszego regionu. Specjalna ankieta pomoże określić założenia nowej odsłony Programu.

Dotarcie z nią do jak największej liczby mieszkańców województwa i organizacji pozarządowych pozwoli każdemu wypowiedzieć się we wspólnych sprawach. 

Ankieta