Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich

Mieszkanki wszystkich polskich wsi już w dawnych czasach spotykały się, rozmawiały i podejmowały przeróżne działania, które w społeczności lokalnej były ważne dla jej lepszego funkcjonowania. Już wtedy niejednokrotnie wykazywały się energią do podejmowania działań wykraczających poza domowe pielesze. W ten sposób, także w gminie Uniejów, zawiązały się koła gospodyń wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich od momentu powstania aż po dziś dzień działają na rzecz rozwoju swoich wsi oraz inicjatyw obywatelskich, a także organizują przedsięwzięcia służące pielęgnowaniu ludowych zwyczajów i prezentowaniu umiejętności artystycznych i kulinarnych. Dzięki podejmowanym działaniom członkinie KGW podtrzymują polską tradycję i przypominają o niej młodszemu pokoleniu.

Każda z gospodyń posiada swój niepowtarzalny temperament, doświadczenie, pasje. Jedna świetnie piecze ciasta, inna wspaniale gotuje, kolejna pięknie szydełkuje, haftuje, szyje, ciekawie opowiada lub bardzo ładnie śpiewa.

Z tymi wszystkimi talentami członkinie KGW starają się być obecne wszędzie tam, gdzie mogą przedstawić swoje tradycyjne, regionalne potrawy i pochwalić się swoim dorobkiem. Aktywnie współpracują przy tym z gminą Uniejów, włączając się w organizację wielu wspólnych przedsięwzięć. Widoczne jest to szczególnie podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń wpisanych do kalendarza imprez gminy, takich jak dożynki, festyny, jarmarki, konkursy, akcje charytatywne czy uroczystości kościelne.

Obecnie w naszej gminie działa 11 kół: Koło Gospodyń Wiejskich „Brzózki” w Brzezinach, Koło Gospodyń Wiejskich w Człopach, Koło Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczkach, Koło Gospodyń Wiejskich „Orzechy” w Orzeszkowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Ostrowsko”, Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” w Rożniatowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu, Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” w Wieleninie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wieleninie Kolonii.

Ich przedstawicielki spotkały się wczoraj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, gdzie w obecności burmistrza miasta, Józefa Kaczmarka oraz dyrektora MGOK, Roberta Palki, opowiedziały o planach na najbliższy okres, ale też zasygnalizowały swoje potrzeby.

Nie obyło się bez podziękowań – burmistrz Kaczmarek w imieniu Samorządu gminy Uniejów wyraził swoją wdzięczność kołom gospodyń za aktywną działalność, kultywowanie pięknych tradycji oraz kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców gminy Uniejów. Panie odebrały dyplomy, a także namioty, z których będą mogły korzystać w ramach działalności KGW.

obrazek

Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja fotograficzna, na której obejrzeć można było zdjęcia z wszelakich imprez, w których brały udział koła gospodyń, a które ze względu na ilość trudno byłoby tutaj wymienić. Zebranie stało się też świetną okazją do tego, aby panie zaprezentowały się w swoich tradycyjnych, ludowych strojach.

A.Ol.

foto: uniejow.net.pl