Twoja Gmina, Twój Urząd

Czekamy na nowych mieszkańców … w parku zawisną budki lęgowe dla ptaków.

Już wkrótce na drzewach uniejowskiego parku pojawią się budki lęgowe dla ptaków. To kolejna inicjatywa podejmowana przez miasto w trosce o środowisko naturalne.

W lutym br. Burmistrz Miasta Uniejów wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na montaż dziewięciu budek lęgowych (przekazanych na rzecz Gminy Uniejów przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Ptaków Drapieżnych „Szpon”) dla ptaków śpiewających m.in.: szpaka, pleszki bogatki, sosnówki, kowalika, sikorki, pełzacza leśnego, muchołówki żałobnej, mazurka, puszczyka, pójdźki, rudzika a także jednej budki dla ssaków takich jak: karlik malutki, borowiec  na terenie parku w zespole zamkowo-pałacowym pochodzącym z II poł. XIX w. w Uniejowie. Wniosek został zaakceptowany, a Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił zezwolenia na podejmowanie tychże działań przy zabytku.

Po okresie lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 października, dzięki pomocy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej P.G.K. Termy Uniejów, budki zostaną zamieszczone na stabilnych, zdrowych drzewach, charakteryzujących się prawidłowym stanem fitosanitarnym. Lokalizacja dwóch budek przewidziana jest w okolicach kompleksu termalno- basenowego, natomiast pozostałe osiem (w tym jedna dla nietoperzy) w pobliżu zabytkowego zamku od strony północno-zachodniej.

W przedsięwzięciu weźmie udział współpracujący z miastem Uniejów sokolnik – Mateusz Moszczyński, który będzie służył wsparciem i wiedzą m.in. w zakresie rozmieszczenia i lokalizacji budek.

To bardzo ważna kwestia, ponieważ nie wystarczy zamontować budek na drzewach, aby zasiedliły je ptaki. Należy je umieścić na odpowiedniej wysokości – w miejscach, które nie będą zaburzać ptasiego spokoju – mówi pan Mateusz.

Planowane działania nie wpłyną negatywnie na zabytkowy teren, natomiast montaż budek ma wymiar ekologiczny; ułatwią one bytowanie ptakom oraz przyczynią się do różnorodności fauny oraz ochrony gatunków przed wyginięciem.

Foto: pixabay.com