Twoja Gmina, Twój Urząd

Działanie 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw

Wyczekiwana przez Przedsiębiorców województwa łódzkiego dokumentacja konkursowa REACT-EU została opublikowana. Przeszła długą drogę analiz i została dopracowana przez specjalistów, dzięki czemu jest gotowa, by trafić w ręce przyszłych Wnioskodawców.

Dla kogo jest REACT-EU?

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

• co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;

• odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;

• nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną tutaj.


Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi w dokumentacji lub instrukcji do wniosku na nurtujące Was pytanie, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:
42 230 15 55,
42 230 15 56,
42 230 15 97.
Zapraszamy również na spotkania informacyjne nt. konkursu w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Rejestracja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy.