Twoja Gmina, Twój Urząd

Felicjanów wnioskuje o klimatyzatory

Pewnie pamiętają Państwo, jak w marcu pisaliśmy o tym, jak druhowie OSP Felicjanów oraz lokalna społeczność konsekwentnie realizuje plan modernizacji swojej strażnicy? W czynie społecznym rozbudowują budynek dzięki czemu zyskają 60 m2 nowej powierzchni. W marcu robili pierwszą wylewkę. Do zimy planują pokryć budynek stropem oraz wstawić drzwi zewnętrzne i okna, co umożliwi w sezonie zimowym prace we wnętrzu obiektu.

Ale to nie wszystko. Sołtys Felicjanowa – Nina Kalas złożyła wniosek o zakup dwóch klimatyzatorów z funkcją ogrzewania sali  w ramach tegorocznej edycji programu „Sołectwo na Plus” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Miejscowa strażnica jest bowiem nie tylko siedzibą druhów ochotników, ale również miejscem w którym działa Koło Gospodyń Wiejskich a mieszkańcy sołectwa spotykają się na różnego rodzaju imprezach.

Zainstalowanie w sali nowych klimatyzatorów z funkcją ogrzewania pozwoliłoby lokalnej społeczności korzystać z sali w komfortowych warunkach także w okresie zimowym. Jest duża szansa na to, że uda się zrealizować inwestycję, ponieważ wniosek Felicjanowa znalazł się na liście głównej do dofinansowania.

Rozbudowa strażnicy też idzie zgodnie z planem. Na chwilę obecną nowobudowana część budynku podciągnięta jest już do wysokości stropu. Trwają pierwsze przygotowania do demontażu dachu na starej części strażnicy, żeby móc połączyć ją jednym stropem z nową częścią. Do tego celu przygotowano już drewno ofiarowane przez mieszkańców Felicjanowa, z którego powstaną szalunki.

Wydaje się że w takim tempie, wszystkie zaplanowane na ten rok prace pójdą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

(AZ)