Twoja Gmina, Twój Urząd

Gmina Uniejów będzie miała nowego partnera

14 listopada na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Uniejów i Gminą Ujazd.

Gmina Ujazd leżąca na Opolszczyźnie jest gminą o podobnym charakterze jak gmina Uniejów. Jej szczególną cechą jest kultywowanie tradycji układania kwietnych dywanów na święto Bożego Ciała. W grudniu ubiegłego roku, wraz ze Spycimierzem Ujazd został wpisany na Reprezentatywną Listę Dziedzictwa Niematerialnego Ludzkości UNESCO.

Kontakty partnerskie z Ujazdem nawiązane zostały przy okazji starań o UNESCO, ale również podczas ubiegłorocznego seminarium spycimierskiego. Delegaci z Opolszczyzny wraz z burmistrzem Hubertem Ibromem na czele gościli na V Seminarium przybliżając uczestnikom praktykowaną u siebie tradycję układania kwietnych dywanów, ale też inne zwyczaje regionu jak np. kraszanki wielkanocne.

Z biegiem czasu kontakty zacieśniły się, a ich efektem jest decyzja obu gmin w zakresie nawiązania oficjalnej współpracy partnerskiej, która została przyjęta i zatwierdzona jednogłośnie przez Radnych j podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Planowana współpraca pozwoli docelowo na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Nawiązanie partnerstwa to także szansa na wymianę kulturową dla mieszkańców pochodzących z obu gmin.

Wyraża się zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej między Gminą Uniejów i Gmina Ujazd. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinach społeczno-kulturalnych i turystyki, pielęgnowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianiu więzi między władzami i mieszkańcami obu Gmin Partnerskich – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Szczegółowe zasady, formy i tryb współpracy zostanie określony w porozumieniu zawartym między partnerskimi gminami.

A.Ow.