Twoja Gmina, Twój Urząd

Strażacy rywalizowali przy Termach na zawodach sportowo – pożarniczych

W niedzielne popołudnie, 17 września odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Uniejów. Strażacką sprawność podczas rywalizacji sprawdziło łącznie siedem drużyn OSP z czterech jednostek OSP (Wielenin, Felicjanów, Zaborów i Wola Przedmiejska).  

Zawody rozpoczęto zbiórką wszystkich uczestników, podczas której Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie druh Krzysztof Janiak przyjął meldunek od Komendanta Miejsko-Gminnego OSP druha Konrada Bączyka  o gotowości jednostek do zawodów.

Poczynaniom strażaków bacznie przyglądała się komisja sędziowska pod przewodnictwem kapitana Pawła Kaszuby z PSP w Poddębicach. Strażakom kibicował także Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału Związku OSP RP druh Wojciech Kałużny.

Rywalizacja drużyn OSP składała się z dwóch konkurencji – sztafety pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.

W zawodach wystartowały dwie drużyny młodzików (Felicjanów, Wielenin), jedna drużyna żeńska (Wielenin) oraz cztery drużyny męskie (Wielenin, Zaborów, Felicjanów i Wola Przedmiejska).

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem i dobrym wyszkoleniem. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria: drużyna męska

I miejsce – Wola Przedmiejska

II miejsce – Wielenin

III miejsce – Zaborów

IV miejsce – Felicjanów

Kategoria: Młodziki

I miejsce – Wielenin

II miejsce – Felicjanów

Kategoria: drużyna żeńska

I miejsce  – Wielenin

Po ponad dwugodzinnej rywalizacji wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne – 2000 za I miejsce, 1500 zł za drugie miejsce oraz po 1000 zł za pozostałe miejsca oraz dla młodzików i drużyny pań.  Wszyscy otrzymali także wejściówki do uniejowskich Term.

Burmistrz Józef Kaczmarek pogratulował strażakom sprawności fizycznej oraz podziękował za udział w wydarzeniu.

Po przemówieniach i gratulacjach druh Krzysztof Janiak podsumował całe zawody oraz przyjął meldunek od Komendanta Miejsko – Gminnego o zakończeniu zawodów.

Impreza zgromadziła nie tylko samych uczestników, ale także licznych mieszkańców i sympatyków ratownictwa pożarniczego.

Organizatorami zawodów byli Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Zarząd Miejsko – Gminnego Związku OSP w Uniejowie oraz PGK Termy Uniejów.

A.Ow.