Twoja Gmina, Twój Urząd

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Gmina Uniejów informuje, że Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie skierowane dla przedsiębiorców.

  1. Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP
    Nabór numer FELD.01.05-IP.02-003/24

Link do naboru i dokumentacji aplikacyjnej:
https://funduszeue.lodzkie.pl/nabory/dzialanie-feld0105-konkurencyjnosc-msp-1

Na co?
Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dofinansowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny).

Dla kogo?
Nabór skierowany jest dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców.

Termin naboru wniosków

od 5 kwietnia 2024 r. godz. 8.00, do 12 czerwca 2024 r. godz. 12.00

Budżet naboru:
30 000 000,00 zł

Dofinansowanie:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ważne informacje:
Grupą docelową w ramach realizowanych projektów mają być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub odział na terenie województwa łódzkiego.

  1. Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP
    Nabór numer FELD.01.05-IP.02-002/24

Link do naboru i dokumentacji aplikacyjnej:
https://funduszeue.lodzkie.pl/nabory/dzialanie-feld0105-konkurencyjnosc-msp-0

Na co?
W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia: Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

Dla kogo?
Nabór skierowany jest dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru wniosków:
od 4 kwietnia 2024 r. godz. 8.00, do 10 maja 2024 r. godz. 12.00

Budżet naboru:
25 000 000,00 zł

Dofinansowanie:
Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze i udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Ważne informacje:
Maksymalna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 500 000,00 zł. Minimalna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynosi – 100 000,00 zł.

Dodatkowych informacji o naborach udzielają:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów

tel. 44 754 78 07, 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl