Twoja Gmina, Twój Urząd

Kolejny przetarg na rekonstrukcję otworu geotermalnego otwarty

Minął termin składania ofert w kolejnym przetargu ogłoszonym przez gminę Uniejów na roboty budowlane pn. „Dywersyfikacja źródeł energii w Uzdrowisku Uniejów poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii” w zakresie wykonania robót geologicznych, tj. rekonstrukcji otworu Uniejów PIG/AGH-1. Inwestycja dofinansowana jest środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 4: Uzdrowiska.

Zakres zaplanowanych robót zakłada rekonstrukcję otworu geotermalnego PIG/AGH-1, z którego pozyskiwane będzie ciepło do ogrzewania, zlokalizowanego w odległości 1120 metrów na północny-wschód od lokalizacji Zakładu Górniczego Geotermia Uniejów i zarazem od otworu wydobywczego PIG/AGH-2.

Przewidziane roboty geologiczne do wykonania w otworze obejmują: demontaż wiaty lub jej części, w celu uzyskania dostępu do głowicy otworu, zdławienie ewentualnego samowypływu przez zatłoczenie odpowiednio sporządzonej solanki, demontaż głowicy otworu, montaż urządzenia wiertniczego z lewym obiegiem płuczki, szablonowanie i udrożnienie otworu przewodem wiertniczym (w przypadku, kiedy szablon nie zejdzie do głębokości ok. 2065 m p.p.t.), wycięcie i usunięcie z otworu rur okładzinowych do gł. 50 m; ew. docementowanie rur, perforację rur okładzinowych na długości 60 m w wybranych trzech interwałach po około 20 m, odpłukanie, a następnie kwasowanie strefy sperforowanej do spodu otworu, odpłukanie ewentualnego zasypu w otworze, wyciągnięcie przewodu wiertniczego, pompowanie oczyszczające i pompowanie badawcze otworu, demontaż urządzenia wiertniczego, montaż nowej głowicy i połączenie jej z rurociągiem tłocznym oraz wiaty osłaniającej głowicę otworu.

W otwartym 12 września br. przetargu wpłynęły 3 oferty złożone przez: EKRANPOL Przedsiębiorstwo Ekologii Górniczej Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 2 988 900,00 zł, Algeo Sp. z o.o. w Grabownicy Starzeńskiej na kwotę 3 854 574,00 zł i Exalo Drilling S.A z Piły na kwotę 4 955 670,00 zł. Złożone oferty, obecnie weryfikowane przez pracowników zamówień publicznych Urzędu Miasta, są tańsze od złożonych w poprzednim przetargu. Wtedy płynęły 4 oferty od następujących firm: EKRANPOL Przedsiębiorstwo Ekologii Górniczej Sp. z o.o. z Warszawy na sumę 3 161 223,00 zł, Algeo Sp. z o.o. z Grabownicy Starzeńskiej na sumę 4 376 340,00 zł, EXALO Drilling S.A. z Piły na sumę 4 955 670,00 zł i HYDRATEC Sp. z o.o z Białegostoku na sumę 8 979 000,00 zł.

Wkrótce dowiemy się czy złożone oferty spełniają wymagania procedury przetargowej i czy wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony.