Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat Inspektora Sanitarnego dotyczący przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Uniejowie w dniu 2 i 4 lipca 2022 r. ze studni głębinowych nr 2 i 3, z filtrów uzdatniających wodę nr 1, 2, 3, 5 i 6 oraz z zestawu hydroforowego nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu publicznego w Uniejowie nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach:

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach: