Twoja Gmina, Twój Urząd

Koncepcja rewitalizacji Rynku Miejskiego – spotkanie z mieszkańcami

Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek, zaprasza mieszkańców na prezentację wstępnej koncepcji rewitalizacji głównego Rynku Miejskiego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 13 marca o godz. 17:00 w Sali OSP Uniejów.

Koncepcję przedstawi Mirosław Nizio, szef utytułowanej pracowni architektonicznej Nizio Design International, która opracowała projekt funkcjonalno-przestrzenny rewitalizacji. Pracownia Mirosława Nizio ma na koncie kilkadziesiąt projektów rewitalizacyjnych przygotowanych dla obiektów i miast w Polsce oraz Europie, które nagradzano w międzynarodowych konkursach.

Podczas spotkania porozmawiamy o wstępnej wizji uporządkowania urbanistycznej przestrzeni Uniejowa.
Projekt Nizio Design International zakłada utworzenie nowego, atrakcyjnego centralnego placu miasta, który będzie miał rekreacyjno-kulturalny charakter i harmonijnie nawiąże do historycznego układu urbanistycznego.

Architekt przedstawi projekt dla Uniejowa, powie o idei i szansach, jakie stwarza rewitalizacja tak ważnej na mapie Polski miejscowości uzdrowiskowo – wypoczynkowej. Przytoczy także przykłady najlepszych rewitalizacyjnych praktyk i wraz z Burmistrzem odpowie na pytania mieszkańców.

Zapraszamy!