Twoja Gmina, Twój Urząd

Konkurs EKO HESTIA SPA

Trwa 7 edycja konkursu EKO HESTIA SPA. Zgodnie z regulaminem tegorocznej edycji oceniane będą inwestycje i działania proekologiczne zrealizowane na terenie gminy w latach 2017-2021. 

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do dnia 15 lipca br.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy Wojciecha Fułka /pomysłodawcy konkursu EKO HESTIA SPA/ przeprowadzonej z Janem Golba /prezesem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP/.

Wywiad został ilustrowany fotografiami prawie wszystkich uczestników konkursu EKO HESTIA SPA. Do roku 2021 w konkursie uczestniczyło 31 gmin uzdrowiskowych.

Rozmowa została nagrana w studio Grupy ERGO Hestia w Sopocie w dniu 5 maja 2022 r.

O konkursie

Konkurs EKO HESTIA SPA jest jedynym polskim konkursem, adresowanym wyłącznie do polskich uzdrowisk. Jego pomysłodawcą, głównym organizatorem i fundatorem corocznej nagrody w wysokości 100.000 zł jest Grupa ERGO Hestia – jeden z największych polskich ubezpieczycieli. Partnerem merytorycznym i organizacyjnym tego przedsięwzięcia jest od samego początku Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Umowę w tej sprawie podpisano podczas międzynarodowego XX Kongresu ESPA (European Spas Association), który odbył się w Sopocie w roku 2015.

Polskie uzdrowiska rywalizują o statuetkę sopockiego artysty, Tadeusza Foltyna oraz  finansową nagrodę główną, która może być przeznaczona wyłącznie na proekologiczne inicjatywy, projekty i inwestycje. Kapituła co roku ocenia kompleksowe działania, związane z ochroną środowiska, które polskie gminy uzdrowiskowe realizowały przez kolejne 5 ostatnich lat.

Laureatem pierwszej edycji  w roku 2016 został Uniejów (woj. łódzkie). Kapituła  doceniła wykorzystanie źródeł geotermalnych jako uzupełniającego źródła energii oraz nowatorskie projekty w obszarze edukacji szkolnej, związane z kształtowaniem postaw proekologicznych.

Zwycięzcą II edycji w roku 2017 zostało Busko-Zdrój  (woj. świętokrzyskie). W jego działaniach doceniono kompleksowe podejście do wykorzystania energii słonecznej oraz zagospodarowania terenów zielonych.

W roku 2018 laureatem konkursu został Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), nagrodzony m.in. za wprowadzenie ekologicznego transportu miejskiego (cały tabor komunikacyjny został wymieniony na elektryczny) oraz inwestycje zrealizowane w parku uzdrowiskowym.

Głównym laureatem IV edycji (2019) został Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie), nagrodzony za konsekwentną realizację kompleksowej  polityki ochrony środowiska  w oparciu o odnawialne źródła energii oraz złoża geotermalne.

Jubileuszowa, V edycja  w roku 2020 przyniosła zwycięstwo gminy Dębica (woj. podkarpackie), która po 75 latach reaktywowała uzdrowisko  Latoszyn-Zdrój.

Bezkonkurencyjnym zwycięzcą ostatniej edycji (2021 rok) okazała się małopolska Muszyna, nagrodzona m.in. za wprowadzenie nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na szeroki wachlarz zrealizowanych zadań proekologicznych, ważnych nie tylko dla mieszkańców i kuracjuszy, ale i dla całego regionu Sądecczyzny.

W sześciu dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło łącznie 31 polskich uzdrowisk.