Twoja Gmina, Twój Urząd

Mobilny punkt dla przedsiębiorców

W dniu 22 czerwca przy TERMACH UNIEJÓW funkcjonował będzie mobilny punkt Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej, które chce w ten sposób trafić do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą międzynarodową – czego zwieńczeniem będzie udział w targach bądź misjach gospodarczych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Azji.

Mobilny punkt informacyjny czynny będzie w godzinach: 9.00-19.00. Celem wydarzenia jest promocja gospodarstwa regionu łódzkiego poprzez wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne – USA i Azji.

Do punktu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z branży:

– nowoczesnego przemysłu włókienniczego oraz wzornictwa;

– innowacyjnych materiałów budowalnych;

– medycyny, farmacji oraz kosmetyki – biotechnologia oraz branża beauty;

– energetyki i odnawialnych źródeł energii;

– Innowacyjnego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;

– informatyki oraz telekomunikacji.

Link do strony internetowej promującej projekt – www.rcag.pl

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.