Twoja Gmina, Twój Urząd

Nocna przerwa w oświetleniu ulicznym

Urząd Miasta w Uniejowie informuje, iż wraz z obowiązkiem nałożonym na samorządy lokalne przez Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gmina Uniejów podjęła działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

W związku z powyższym obowiązkiem podjęto decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania oświetlenia ulicznego polegające na wprowadzeniu przerwy nocnej od godziny 23:00 do godziny 5:00.

Wyłączeniu zostały objęte wszystkie oprawy sodowe będące w zarządzie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, natomiast moc infrastruktury oświetleniowej, zmodernizowanej przez Gminę Uniejów poprzez instalację opraw ledowych została zredukowana do 30%.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie oświetlenie miejsc publicznych i dróg zapewnia nam komfort, a jednocześnie jest istotnym czynnikiem poczucia bezpieczeństwa, dlatego naszym celem jest wymiana wszystkich lamp ulicznych na ledowe i powrót do całonocnego świecenia.