Twoja Gmina, Twój Urząd

Oddaj krew – ocal życie…

Najbliższa akcja zbiórki krwi w Uniejowie zaplanowana jest na niedzielę 19 czerwca, odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.30 w ambulansie, zaparkowanym na terenie Rynku Miejskiego. Każdy krwiodawca, który odda krew w tym dniu w Uniejowie otrzyma misia.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW?

 • Osoba pełnoletnia, do 65. roku życia (osoba po raz pierwszy oddająca krew – do 60. roku życia);
 • Osoba ważąca powyżej 50 kg;
 • Osoba zdrowa; 

DYSKWALIFIKACJE STAŁE:

 • Choroby układów: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego, krwiotwórczego;
 • Choroby skóry;
 • Choroby zakaźne;
 • Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca);
 • Nowotwory złośliwe;
 • Nosiciele wirusa HIV;
 • Alkoholicy;
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?
Być wyspanym i wypoczętym
Zjeść lekkostrawne śniadanie
Wypić ok. 2 litrów płynów: herbata, woda, sok
Ograniczyć palenie papierosów
Nie spożywać alkoholu  

DYSKWALIFIKACJE CZASOWE (2 TYGODNIE):

 • Po kuracji antybiotykowej;
 • Grypa oraz infekcje grypopochodne;        

DYSKWALIFIKACJE CZASOWE (6 MIESIĘCY):

 • Tatuaż
 • Piercing
 • Zabiegi operacyjne
 • Ciąża i okres karmienia piersią

DYSKWALIFIKACJE INNE:

 • Aspiryna 3 dni
 • Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień
 • Opryszczka
 • Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu

PRZYWILEJE HONOROWEGO KRWIODAWCY:

 • Kontrola swojego stanu zdrowia (poziom hemoglobiny, morfologia krwi, badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i C), oznaczenie grupy krwi
 • Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się wpisy dotyczące ilości oddanej krwi
 • Karta identyfikacyjna grupy krwi –  Każdy Honorowy Dawca Krwi lub jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi
 • 9 tabliczek czekolady
 • 2 dni wolne w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.
 • Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty udzielane przez partnerów akcji „Dawcom w Darze” czy „Razem dla Dawców
 • Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach
 • Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów
 • Bezpłatna komunikacja miejska –  w wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych

Mini Poradnik: