Twoja Gmina, Twój Urząd

Ostrowsko zakupi wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej.

8 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na inwestycje w ramach programu „Sołectwo na plus”. Sołtysi mogą pozyskać środki m.in. na nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy remonty boisk. Jeden z grantów trafi do sołectwa Ostrowsko.

SONY DSC

W ramach przyznanych środków Ostrowsko planuje zakup wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej.

To jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się na różnych imprezach organizowanych wspólnie przez Sołectwo z KGW Ostrowsko i OSP Ostrowsko. Problemem jest wyposażenie kuchni, brak podstawowego sprzętu do przygotowania posiłków, który w razie potrzeby jest wypożyczany. Zakup niezbędnego wyposażenia przyczyni się do poprawienia funkcjonalności świetlicy wiejskiej, a co za tym idzie do dalszego rozwoju i możliwości korzystania ze świetlicy, co będzie sprzyjać integracji miejscowej społeczności.

W prace związane z realizacją projektu włączają się: strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku, rada sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Ostrowsko. Zakres prac wkładu własnego będzie obejmował wybór elementów wyposażenia kuchni, zakup oraz przygotowanie zaplecza do zainstalowania sprzętu kuchennego. 

Warto podkreślić, że mieszkańcy  Ostrowska od lat wykazują swą aktywność, chętnie włączają się w inicjatywy lokalne. Tym większa radość, że Komisja Konkursowa, która analizowała zgłoszenia pod kątem celowości, zgodności z celami programu i możliwościami realizacji, dokonała pozytywnej oceny zgłoszenia.  

A.Ow.