Partnerstwo KSOW Twoja Gmina, Twój Urząd

Partnerstwo KSOW

obrazek

Tytuł operacji:

„Śniadanie w zagrodzie i zamku – lokalne produkty i ginące zawody, nasze dziedzictwo kulturowe”

Partnerzy KSOW:

Gmina Uniejów
Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Cel operacji:

Organizacja 2 warsztatów, których celem jest przeszkolenie 60 osób z terenu gminy Uniejów i Świnice Warckie, wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu:

  1. tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi w zakresie lokalnych produktów żywnościowych oraz ginących zawodów.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy gminy Uniejów i Świnice Warckie, reprezentujący koła gospodyń wiejskich, inne organizacje, przedsiębiorców, jst, instytucje, w tym minimum połowę stanowić będą osoby poniżej 35 roku życia. 

Zakłada się, że w 2 warsztatach weźmie udział minimum 60 osób, po 30 w każdym.

Efekt realizacji operacji:

  1. Podniesienie wiedzy 60 osób z terenu gminy Uniejów i gminy Świnice Warckie, w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi obejmującego lokalne produkty żywnościowe i ginące zawody.