Aktualności Twoja Gmina, Twój Urząd

Pomoc udzielona dla obywateli Ukrainy

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2022 r. udzielił wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Udzielono wsparcia w formie:

        – jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla 206 osób na kwotę 61.800,00 zł. Złożone wnioski a nie wypłacone zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego;

       –    świadczenia pieniężnego dla osób lub podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie w/w obywatelom Ukrainy. Przyjęto i rozpatrzono 30 wniosków na 154 uchodźców, łącznie wypłacono kwotę 163.480,00 zł;

       –    realizacji świadczeń rodzinnych dla 28 rodzin w wys. 10.314,30 zł;

      –    zapewnienia posiłków – obiadów – dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy. Razem wsparcia udzielono 40 dzieciom;

       –   paczek z Banku Żywności  rozdystrybuowanych w miesiącu marcu i kwietniu 2022 r. zawierających następujące produkty: makarony, konserwy mięsne, konserwy rybne, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy;

       – zbiórki i przekazywania odzieży nowej, używanej, artykułów dziecięcych, higienicznych itp. od darczyńców zgodnie z ich potrzebami.

Wszyscy obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski ze swoim dzieckiem, które nie ukończyło 18 roku życia, mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w wys. 500,00 zł miesięcznie. Uchodźcy przebywający na terenie naszej gminy zgłaszają się w tym celu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poddębicach, przy ul. Narutowicza 6a w godzinach urzędowania: poniedziałek   8.00-17.00, wtorek-piątek  8.00-15.00

Zawiadamiamy, iż uzyskaliśmy informację z ZUS w sprawie w/w wniosków złożonych w miesiącu marzec 2022 r. w palcówce terenowej w Poddębicach i złożone w dniu 29.03.2022 r. w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie zostaną zrealizowane do końca miesiąca maja 2022 r.