Twoja Gmina, Twój Urząd

Przypomnienie o opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta w Uniejowie przypomina, że do dnia  30 września 2023 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej, a po tym terminie wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.