Twoja Gmina, Twój Urząd

Przypomnienie – sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta w Uniejowie przypomina, że do dnia 31 stycznia 2024 r. należy złożyć  oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. oraz opłacić I ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Termin ten (zarówno dla złożenia oświadczenia czy wniesienia opłaty)  jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty rocznej, a po tym terminie wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. 

Przedsiębiorcy mogą wnieść opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2024 bądź w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2024 roku.