Twoja Gmina, Twój Urząd

Sala gimnastyczna w Uniejowie przejdzie generalny remont

Lada dzień powinny rozpocząć się prace budowlane w małej salce gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku Uniejowie. Tuż przed zakończeniem wakacji udało się rozstrzygnąć przetarg i wyłonić wykonawcę prac, które zgodnie z zawartą umową mają być przeprowadzone do końca listopada bieżącego roku.

W ogłoszonym przez gminę Uniejów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Pierwsza od przedsiębiorstwa AND-MAX ANDRZEJ DZIERBICKI z Borysławic Zamkowych na kwotę 242 607,52 zł. Druga, niewiele droższa, na kwotę 244 900,00 zł, złożona przez KOSTI-BUDOWNICTWO MICHAŁ PIETURA z Opatówka. Po weryfikacji obu propozycji przetarg rozstrzygnięto z wyborem wykonawcy – firmy, która zaproponowała korzystniejszą cenę. Umowa z przedsiębiorstwem AND-MAX ANDRZEJ DZIERBICKI została zawarta 30 sierpnia br., zgodnie z jej zapisami wykonawca ma 3 miesiące na wykonanie prac.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja tzw. małej salki do ćwiczeń. Pilnej interwencji wymaga dach, który w ubiegłym roku rozszczelnił się i podczas ulewnego deszczu przeciekał. Dotychczasowe pokrycie z płyt eternitowych zostanie zdemontowane i przekazane do utylizacji, zaś metalowa konstrukcja kozłów, po uprzednim oczyszczeniu ze starej farby, będzie zabezpieczona przed korozją i pomalowana. Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwodnej całość osłoni pokrycie stalowe z blachy. Ponadto, w zakresie prac ujęto montaż nowego oświetlenia, wymianę drzwi wejściowych, wyrównanie oraz malowanie ścian.

Na realizację inwestycji gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł od Marszałka Województwa Łódzkiego. W ramach „Infrastruktury sportowej Plus” na rok 2023 samorządy mogły uzyskać wsparcie w formie dotacji celowej na budowę, przebudowę, modernizację lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

(MB)