Twoja Gmina, Twój Urząd

Sołectwo Wielenin – Kolonia z dotacją od Marszałka

Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie od Marszałka Województwa Łódzkiego. Sołectwo Wielenin – Kolonia otrzyma 100 tys. na realizację projektu  pn. „Smakowite i zdrowe szlifowanie umiejętności kulinarnych”.

Marszalek Województwa Łódzkiego ogłosił wyniki konkursu SOŁECTWO NA PLUS I INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS. Blisko 39 milionów trafi w tym roku na inwestycje, które pozwolą rozwijać  sołectwa. Fundusze zostaną przeznaczone na  nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy remonty boisk.

Na liście zakwalifikowanych wniosków znalazło się sołectwo Wielenin – Kolonia, z dotacją 100 tys. zł na realizację projektu obejmującego modernizację i wyposażenie kuchni szkolnej, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy oraz dzieci i młodzież szkolna będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach ukierunkowanych na  zdrowe odżywianie się.

Wniosek jest wspólną inicjatywą dwóch sołectw Wielenina i Wielenina-Kolonii mającą na celu promowanie integracji społeczności lokalnej oraz rozwój edukacyjny poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów kulinarnych. W opracowanie koncepcji przedsięwzięcia zaangażowali się sołtysi oraz prężna Rada Sołecka Wielenina, przy współpracy i nadzorze Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Pani Ewy Kolasy. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy, która umożliwi mieszkańcom obu sołectw spotkania się i wspólne działanie poprzez uczestnictwo w warsztatach kulinarnych. Warsztaty te będą skupiać się na wymianie doświadczeń oraz nauce przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych, co pozwoli na zachowanie lokalnej kultury kulinarnej i tradycji. Największą wartością projektu jest integracja międzypokoleniowa i prowadzenie cyklicznych, edukacyjnych warsztatów kulinarnych dzięki modernizacji istniejącej infrastruktury.

Wieś Wielenin – Kolonia do tej pory nie miała możliwości spotkań integracyjnych. Obecnie wszystkie imprezy i uroczystości zarówno organizowane przez miejscowości Wielenin, jak i Wielenin – Kolonia ze względu na brak warunków lokalowych  odbywają się  w pomieszczeniach szkoły podstawowej. W okresie letnim spotkania mają wymiar plenerowy, natomiast w okresie zimowym odbywają się one na terenie szkoły. Niemniej, obecne zaplecze kuchenne jest bardzo zniszczone, a sprzęt gastronomiczny stary i zużyty. Dlatego, aby stworzyć odpowiednie warunki do spotkań lokalnej społeczności, zaplanowano projekt oparty o dwutorowe działania; w pierwszej kolejności należy zmodernizować pomieszczenie, a następnie zakupić sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia i zachęci do uczestnictwa w spotkaniach.

Mieszkańcom oby sołectw inicjatywa na tyle przypadła do gustu, że sami zadeklarowali pomoc wolontariacką przy remoncie kuchni, co tylko potwierdza słuszność i zasadność wniosku. 

Lokalna społeczność chętnie organizuje imprezy, które są okazją do wspólnych spotkań. Działania takie,  jak wspólne gotowanie, zajęcia z dietetykami czy organizacja  wydarzeń kulturalnych zapewne zacieśnią współpracę między mieszkańcami i mogą być miejscem niebywale przyjaznym integracji pokoleń, gdzie starsi przekazują  wiedzę młodszym. A poprzez prezentację potraw regionalnych czy warsztatów, będzie można promować lokalne i zdrowe tradycje kulinarne.

 A.Ow.