Twoja Gmina, Twój Urząd

Sołtysi wnioskują o środki z budżetu województwa na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego przeprowadził w pierwszej połowie stycznia nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla realizacji projektów w ramach programu „Sołectwo na plus” na 2024 rok. Społeczności lokalne z terenu naszej gminy ponownie wykazały się dużą aktywnością w tym zakresie, składając w wyznaczonym terminie 8 projektów z poszczególnych miejscowości.

Środki zabezpieczone w budżecie województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji projektów w sołectwach, są niemal dwa razy wyższe w porównaniu z ostatnią edycją programu „Sołectwo na plus”. W tegorocznym rozdaniu samorząd przeznaczył na ten cel aż 15 milionów złotych. Wyższa jest także kwota dotacji dla pojedynczego projektu, dotychczas można było pozyskać dofinansowanie do 12.000 zł, a w tym roku będzie to wsparcie maksymalnie do 15.000 zł.

Zadania zgłoszone do programu „Sołectwo na plus” na rok 2024:

 • Czekaj – zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek na potrzeby utrzymania zieleni przy altanie sołeckiej i przy pomniku pamięci ofiar mieszkańców zamordowanych we wrześniu 1939 r;
 • Czepów – zakup oraz montaż klimatyzatorów z funkcją ogrzewania do sali OSP;
 • Góry – doposażenie sali spotkań w strażnicy OSP poprzez zakup stołów i nagrzewnicy gazowej;
 • Orzeszków – zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej;
 • Ostrowsko – urządzenie siłowni plenerowej na terenie przy strażnicy;
 • Rożniatów-Kolonia – uzupełnienie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw o nowe elementy;
 • Wielenin-Kolonia – urządzenie placu zabaw na terenie przy szkole podstawowej;
 • Wilamów – doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania zakup nagłośnienia;

Teraz pozostaje czekać na ogłoszenie wyników naboru. Zgłoszone projekty, których zakres odpowiada wymaganiom określonym w regulaminie i zostaną zakwalifikowane do przyznania pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa łódzkiego, sołectwa będą musiały zrealizować do 30 listopada 2024 r.

Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie projekty z terenu gminy Uniejów uzyskały wsparcie w ramach ubiegłorocznej edycji programu. W 2023 r. wnioski o dofinansowanie zadań wpłynęły od 9-ciu sołectw, przy czym Zarząd województwa udzielił pomocy finansowej 5-ciu spośród nich. Były to:

 • zakup wraz z montażem klimatyzatorów z funkcją ogrzewania do sali OSP w Felicjanowie;
 • zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich w Ostrowsku i Wilamowie;
 • utwardzenie terenu kostką brukową na potrzeby stworzenia miejsca integracji dla mieszańców Lekaszyna;
 • i zakup wielkopowierzchniowego namiotu – pawilonu do organizacji imprez plenerowych przez sołectwo Wielenin

(MB)