Twoja Gmina, Twój Urząd

Sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie 1500 zł/tona

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Uniejów.

foto Pixabay

Informujemy, że od 1 maja ruszyła sprzedaż końcowa węgla sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wprowadzone zmiany w ustawie:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel pozostały w gminie. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.


2) brak limitu ilościowego;
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.


3) węgiel dla mieszkańców innych gmin:
Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego. W tym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku o zakup, zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego wydanego przez właściwy urząd.

Na dzień 1 maja 2023 roku Gminie Uniejów pozostało łącznie 32,45 ton węgla:

Orzech  – 20,09 t;

Groszek – 1,02 t;

Miał – 11,34 t.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do końcowej sprzedaży.

Odbiór paliwa stałego nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wzór wniosku w załączeniu). Pracownicy tut. Urzędu skontaktują się z Wnioskodawcą celem ustalenia terminu odbioru węgla.

Przy sprzedaży końcowej koszt węgla – 1 500,00 zł brutto za tonę.

Do powyższej ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość transportu przez firmę obsługującą sprzedaż, po indywidualnym ustaleniu kwoty za transport.

Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego odbioru węgla ze składu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z urzędem nr tel. 63 288 97 54, 63 288 97 93.

Wniosek preferencyjny zakup paliwa stałego