Twoja Gmina, Twój Urząd

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego na zajęciach terenowych w Uniejowie

Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku gościliśmy w Uniejowie studentów Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach przedmiotu „Polityka zrównoważonego rozwoju”, którzy rozpoczęli swoje zajęcia terenowe od odwiedzenia i zapoznania się z funkcjonowaniem Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa.

Następnie udali się do biblioteki miejskiej na spotkanie z wiceburmistrzem Mirosławem Madajskim, który opowiedział w formie prezentacji o zrównoważonym rozwoju Uniejowa, a następnie odpowiedział na pytania studentów i wykładowców. Studentów interesowały zagadnienia dotyczące polityki regionalnej, Funduszy Europejskich oraz przykładowych inwestycji zrealizowanych z tych środków w mieście, rewitalizacji i estetyzacji miasta, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, marketingu i promocji miasta oraz inicjatyw ekologicznych. Po prezentacji grupa studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wyruszyła w miasto, aby osobiście zobaczyć polecone im miejsca i inwestycje.

Jak widać, Uniejów przypadł na ćwiczenia terenowe, ponieważ już teraz wykładowcy zapowiedzieli swój przyjazd w maju przyszłego roku, argumentując to faktem, że u nas co roku odkrywają coś nowego, widzą powstające inwestycje… Zapraszamy serdecznie.   

(MP)