Twoja Gmina, Twój Urząd

Tak świętowały straże Parafii Wilamów

Święty Florian żył pod koniec III wieku. Był żołnierzem, dowódcą wojsk rzymskich w okolicach Wiednia. Kiedy nałożono na niego obowiązek złożenia hołdu bogom pogańskim, odmówił, za co poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Anizy (Enns)- 4 maja 304 roku. W 1184 roku książę Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził jego relikwie do Krakowa. Podczas wielkiego pożaru w 1528 roku ocalała jedynie świątynia na Kleparzu, w której złożono relikwie Świętego Floriana. Odtąd odbiera on cześć w całej Polsce, jako patron chroniący od klęski pożaru i powodzi. św. Floriana męczennika, kościół katolicki w kalendarzu liturgicznym wspomina 4 maja. Tego dnia obchodzony jest również Dzień Strażaka.

W Wilamowie obchody zdecydowano się przyspieszyć i uroczystość odbyła się w środę 3 maja. Rocznica uchwalenia Konstytucji jest świętem narodowym, a zatem również – dniem wolnym od pracy, co pozytywnie przełożyło się na frekwencję. Swoje strażackie święto obchodziły wspólnie cztery jednostki OSP, działające na terenie tutejszej parafii: Wilamów, Góry oraz – z wielkopolskiej gminy Dąbie nad Nerem – Cichmiana i Augustynów. Gościnnie w wydarzeniu wzięła udział i zadbała o jego należytą oprawę muzyczną Orkiestra Dęta OSP Spycimierz.

Kwadrans po godzinie 11:00 druhny i druhowie w szyku paradnym przemaszerowali z placu strażackiego do kościoła, gdzie o godz. 11:30 miała rozpocząć się msza święta. Nabożeństwo w intencji Parafian, Ojczyzny, Strażaków oraz ich Rodzin sprawował ks. kan. dr Piotr Siołkowski, również członek jednostki OSP Wilamów, przyjęty w szeregi organizacji przez Walne Zgromadzenie na początku bieżącego roku. Po zakończeniu liturgii kolumna strażacka złożona z pocztów sztandarowych, umundurowanych druhen i druhów oraz przy asyście strażackiej orkiestry dętej przemaszerowała do miejsca zbiórki przy remizie. W obchodach wziął udział m.in. mł. bryg. Radosław Cieślikowski, Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach.


Wszystkim Strażakom Ochotnikom, nie tylko tym, którzy świętowali wczoraj w Wilamowie, chcemy serdecznie podziękować za każdy dzień służby, za stałą gotowość do niesienia pomocy i poświęcenie. Niech strażacka służba będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji! Przyjmijcie życzenia tylu bezpiecznych powrotów, co wyjazdów, niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece!

(MB)