Twoja Gmina, Twój Urząd

Trwa przetarg na budowę ścieżki rowerowej w Spycimierzu

Burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na realizację ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 111152E łączącej m. Zieleń z m. Spycimierz. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców.

Dzięki inwestycji piesi i rowerzyści będą mieli do dyspozycji 2 km przeznaczonej tylko dla nich trasy nieprzerwanie od ronda zlokalizowanego w sąsiedztwie ApartHotelu do miejscowości Spycimierz. 

 Zakres robót określonych w specyfice przetargowej obejmuje między innymi:

· Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej,

· Budowę chodnika,

· Budowę poboczy,

· Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

· Przebudowę istniejących zjazdów.

Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest częściowo na stanowiskach archeologicznych, które są pozostałością osady wczesnośredniowiecznej, osady nowożytnej a także pozostałością osady/miasta datowanego na XIV – XX wiek. W związku z powyższym wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych poprzedzających inwestycję oraz przeprowadzenia badań archeologicznych w postaci nadzoru. Na Wykonawcy ciążyć będą wszelkie obowiązki wynikające z pozyskanej decyzji oraz dopełnienie ewentualnych innych obowiązków wynikających z pozyskanej decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jeśli procedura przetargowa zostanie rozstrzygnięta, wykonawca będzie miał czas do końca listopada na realizacje zadania.

 Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2023 r.

A.Ow.