Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na 1 mln złotych na renowację Dworku w Uniejowie podpisana

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł rewaloryzacji Dworku w Uniejowie – zwycięzcy Konkursu „Nasz Zabytek”, organizowanego przez Fundację Most the Most w województwie łódzkim, miała miejsce 13 września 2022 r.

Umowę kontrasygnowali ze strony gminy Uniejów: Skarbnik Miasta – Arleta Pietrzak i Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski, natomiast ze strony Most the Most – Prezes Fundacji – Brygida Ślabska.

Konkurs „Nasz Zabytek” to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach i podzielony jest na dwie części: I konkurs to wybór jednego zabytku w województwie oraz II konkurs, czyli wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. I konkurs w województwie łódzkim został ogłoszony pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (29.10-26.11.2021 r.) naboru Fundacja otrzymała 441 zgłoszeń na 23 zabytkowe obiekty. Zwycięzcą został Dworek w Uniejowie, obecnie siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W II konkursie – na wybór nowej funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy Uniejowa i okolic ponownie aktywnie zaangażowali się, zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu.

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek podkreślił, że wygrana w konkursie „Nasz Zabytek” i grant od Fundacji Most The Most wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – uczestników wydarzeń i zajęć, a także na poprawę warunków pracy pracowników gminnej instytucji kultury.

– Blisko dekadę temu, w 2013 r. podjęliśmy już starania, by dać obiektowi drugie życie. W ramach projektu na rewitalizację złożyliśmy wniosek na remont i przebudowę budynku wraz z jego otoczeniem, ale niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Dlatego tak bardzo cieszy, że dzięki wsparciu z Fundacji, zabytek o ciekawej historii, który od samego początku pełni dla mieszkańców Uniejowa bardzo ważną funkcję, wreszcie doczeka się gruntowego remontu. Modernizacja infrastruktury poza oczywistymi względami estetycznymi stworzy nowe możliwości w wymiarze społecznym; umożliwi realizację oferty w profesjonalnej przestrzeni, w warunkach sprzyjających rozwojowi umiejętności i talentów oraz będzie sprzyjać integracji lokalnej społeczności od najmłodszych po seniorów.

W trakcie spotkania została przedstawiona historia Dworku w Uniejowie przez historyka, przewodniczącego Rady Miejskiej – Tomasza Wójcika.

Historia Dworku

Późnoklasycystyczny dworek został wzniesiony w 1845 r. na placu ćwiczeń w obrębie dawnych zabudowań wojsk pruskich. Zlokalizowano go na zachód od wojskowych stajni, które później przebudowano na cele mieszkaniowe. Pierwotnie w dworze mieszkała rodzina Hoffmeistrów, zarządzająca dobrami hrabiowskiej rodziny Tollów. Taki stan utrzymał się aż do początków I wojny światowej. Jednak rodzina Hoffmeistrów dalej była związana z rezydencją.

Po zakończeniu II wojny światowej w dworku na piętrze mieszkała pani Hoffmeister, spadkobierczyni rodu dawnych właścicieli. Na parterze urządzono biuro Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Część pomieszczeń zaadaptowano na magazyny i skup. Czasowo funkcjonował tutaj ośrodek zdrowia. W późniejszym czasie do dworku wprowadził się Dom Ludowy, a potem Dom Kultury, przekształcony w 1976 r. w Gminny Ośrodek Kultury.

Do czasów współczesnych zachowało się jedynie częściowe pierwotne rozplanowanie pomieszczeń. Pod koniec lat 80. XX w. obiekt został gruntownie wyremontowany. Prace sfinansowano z funduszu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie. Poza salami warsztatowymi, muzycznymi i wykładowymi znalazło się miejsce na kawiarenkę i sale spotkań. Obecnie mieści się tu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie i Szkoła Muzyczna I stopnia.

Na początku XIX w. w Uniejowie stacjonował szwadron regimentu huzarów pruskich z Koła. Koszary dla liczącego 136 jeźdźców pododdziału wybudowano na północny zachód od miasta, w odległości 500 m od Rynku. W latach 40. XIX w. budynek przekształcono na stajnie sąsiedniego dworku Hoffmeistrów, zbudowanego w miejscu dawnego placu ćwiczeń huzarów. Nieco później to przedmieście nazywano Aleksandrówkiem na cześć hr. Aleksandra Tolla.

Przez wiele lat dawne koszary były budynkiem gospodarczym, po II wojnie światowej zaadaptowano je na cele mieszkalne, a w latach 60. XX w. dwukrotnie gruntownie przebudowano, dodając kondygnację.

Współcześnie budynek przy ul. Targowej 23 pełni funkcje mieszkalne, a zarządza nim wspólnota mieszkaniowa.

Nowa funkcja społeczna Dworku

Prezes Fundacji – Brygida Ślabska opowiedziała o doświadczeniach związanych z konkursem „Nasz Zabytek”, podsumowała jego przebieg i opowiedziała, jak ogromne zaangażowanie udało się osiągnąć w I i II konkursie pilotażu. Z kolei w imieniu władz miasta głos zabrał Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski, który powiedział o budowaniu przez samorząd zaangażowania wokół tego projektu, jego znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz przedstawił plany dotyczące przyszłości Dworku w Uniejowie i przebieg prac.

Po renowacji Dworek jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności. W obiekcie zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja, tak aby zwiększyć dostęp do niego dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Na parterze  zostanie utworzona nowa, większa sala z połączenie czterech mniejszych pomieszczeń. Wyremontowany dworek będzie także miejscem prób muzyków, organizacji koncertów oraz działań członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Współpraca z Fundacją potrwa 7 lat, a przez najbliższy rok w Ośrodku Kultury będzie działał chór, którego uczestnicy będą ćwiczyli z chórami z trzech pozostałych gmin na wspólnym obozie letnim.

Goście wydarzenia

Uroczystość poprowadzona przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palkę odbyła się w gronie zaproszonych gości: Posła na Sejm RP – Marka Matuszewskiego, Starosty Poddębickiego – Małgorzaty Komajdy, Wicestarosty Poddębickiego – Piotra Majera, Dyrektor ds. strategii i PR– Patrycji Loose i Menedżer ds. komunikacji i PR Fundacji Most the Most – Róży Zabojszcz, Radnych Rady Miejskiej w Uniejowie – Alicji Własny, Daniela Szafarza i Romana Dudkowskiego, Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Uniejowie – Alicji Turskiej, byłego Burmistrza Uniejowa i założyciela Orkiestr Dętej w Uniejowie – Mariana Pięgota, byłego Zastępcy Burmistrza Uniejowa i byłego Dyrektora Ośrodka Kultury w Uniejowie – Marka Jabłońskiego, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Agnieszki Kaczmarek, Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie – Jakuba Pięgota, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie – Krzysztofa Janiaka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie – Jolanty Figurskiej, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Uniejowie – Beaty Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Spycimierza i Okolicy – Marianny Polasińskiej, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i Uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku  – Urszuli Urbaniak, Nadcechmistrza Cechów Parafii Uniejów – Mirosława Ławniczaka, instruktora Uniejowskiej Grupy Wokalnej – Renaty Białek, Dyrektora Spycimierskiego Centrum Bożego Ciała – Jędrzeja Kałużnego, kierownika zespołu śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina – Kamili Szymczak, przedstawiciela Orkiestry Dętej w Spycimierzu – dh. Stanisława Pełki, przedstawicieli zespołów Greasen, GDP SQUAD i CrossRoad, instruktor M-GOK – Pauliny Stawickiej, koordynator „Szlachetnej Paczki” w gminie Uniejów – Ewy Kolasa, mediów (Ryszard Troczyński, Michał Kubacki -www.uniejow.net.pl) i telewizji (TVP 3 i Siewie.tv).

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali: członkinie chóru żeńskiego „Kantylena” pod kierownictwem Jakuba Pięgota i soliści Uniejowskiej Grupy Wokalnej.

Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie poczekać na efekty renowacji obiektu, który doczekał się, aby tknąć w niego nowe życie i aby stał się miejscem lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i integracji środowiska lokalnego.

MP., Fundacja Most the Most