Twoja Gmina, Twój Urząd

Unieważniono przetarg na budowę kortów tenisowych

21 września w Urzędzie Miasta w Uniejowie otwarte zostały oferty złożone w przetargu dotyczącym wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”.

Mimo, że kontraktem zainteresowały się dwie firmy, przetarg został unieważniony, czego powodem były zbyt wysokie kwoty zaproponowane w ofertach, znacznie przewyższające budżet gminy Uniejów.

Na sfinansowanie zamówienia zamierzano przeznaczyć 212 000,00 zł brutto.

Uniejowska firma P.P.H.U. „EKOINŻBUD” Piotr Peraj złożyła ofertę, w której zaproponowała stawkę w wysokości 997 540,01 zł.

Z niższą, ale wciąż kilkakrotnie przewyższającą budżet gminy propozycją, wyszła firma: P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak z Uniejowa. Wyznaczona przez nią kwota na realizację inwestycji wyniosła 838 796,04 zł.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o unieważnieniu przetargu.

A.Ol.