Twoja Gmina, Twój Urząd

Wielenin otrzyma grant w ramach programu „Sołectwo na plus”

Sołectwo Wielenin jest jednym z beneficjentów tegorocznej edycji programu „Sołectwo na Plus” prowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Mieszkańcy pozyskają namiot.

Program „Sołectwo na plus” cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców wsi i gmin. Granty zapewniają wsparcie dla projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnej. Dzięki nim możliwa jest realizacja projektów, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

W tym roku jednym z beneficjentów terenu gminy Uniejów jest sołectwo Wielenin, które złożyło wniosek o zakup namiotu.

Misją przewodnią sołectwa jest integracja pokoleniowa, szczególnie angażowanie dzieci i młodzieży. Organizowane są tam imprezy, które są okazją do wspólnych działań i spotkań. Mieszkańcy chętnie się w nie angażują podejmując współpracę z jednostką OSP i lokalnym KGW.

Wigilia, Dzień Dziadka, goszczenie pielgrzymów, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Wigilia Jana, Dzień Strażaka, Dożynki to tylko niektóre przykłady lokalnych wydarzeń.

W związku z tym, iż strażnica w Wieleninie została zakwalifikowana do generalnego remontu w okresie zimowym mieszkańcy korzystają z przychylności dyrekcji szkoły. Jednak największym powodzeniem cieszą się spotkania plenerowe organizowane przy strażnicy w Wieleninie. Dlatego sołectwo zgłosiło pomysł na zakup dużego namiotu do wykorzystania przy okazji imprez plenerowych odbywających się przy strażnicy. Namiot ma być alternatywą przy niesprzyjającej aurze pogodowej.

Wniosek został oceniony pozytywnie przez Komisję Konkursową i został zakwalifikowany do przyznania grantu. Tym samym, sołectwo ma szansę na realizację kolejnego pomysłu w ramach programu „Sołectwo na plus”. Wcześniej, w 2021 r. w ramach dotacji zakupiono traktorek – kosiarkę (wraz z zapasem paliwa) do utrzymania porządku na terenie starego cmentarza.

Gratulujemy sołectwu i życzymy dalszych sukcesów w realizacji zadań własnych.

A.Ow.